Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, " YönetmeliklerKülliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız