İstanbul İmar Yönetmeliği’nde değişiklik!
İstanbul İmar Yönetmeliği’nde değişiklik!
07.12.2018

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İmar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i Resmi Gazete’de yayınladı.

İstanbul’un İmar Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı
İstanbul’un İmar Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı
16.09.2018

İstanbul İmar Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi. Yönetmelikte yapılan değişiklikler ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

İstanbul İmar Yönetmeliği yürürlüğe girdi
İstanbul İmar Yönetmeliği yürürlüğe girdi
21.05.2018

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, silüeti bozan imara aykırı rezidanslar yıkılacak veya kısaltılacak.

Yeni İstanbul İmar Yönetmeliği kabul edildi
Yeni İstanbul İmar Yönetmeliği kabul edildi
13.01.2018

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı 'Planlı Alanlar Yönetmeliği' doğrultusunda düzenlenen yeni İstanbul İmar Yönetmeliği kabul edildi.

Yeni İmar Yönetmeliği, MÜSİAD Kayseri'de konuşuldu!
Yeni İmar Yönetmeliği, MÜSİAD Kayseri'de konuşuldu!
06.11.2017

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla gerçekleştirilen Kayseri MÜSİAD'da Yeni İmar yönetmeliği konuşuldu.

Yeni imar yönetmeliği ile 1+1 daire fiyatları arttı!
Yeni imar yönetmeliği ile 1+1 daire fiyatları arttı!
11.10.2017

Gayrimenkul Danışmanı Gamze Özlü, konut sektöründe yaşanan gelişmeler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni İmar Yönetmeliği yürürlüğe girdi
Yeni İmar Yönetmeliği yürürlüğe girdi
01.10.2017

İnşaat sektörünün talepleri doğrultusunda gerekli değişikliklerin yapıldığı Yeni İmar Yönetmeliği, dün yürürlüğe girdi.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile neler değişecek?
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile neler değişecek?
30.09.2017

Resmi Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.

Bakanlıktan imar yönetmeliğinde geri adım sinyali!
Bakanlıktan imar yönetmeliğinde geri adım sinyali!
06.07.2017

1 Ekim 2017’de yürürlüğe girecek olan yeni imar yönetmeliğine gelen tepkiler üzerine, bakanlıktan geri adım sinyali geldi.

 Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 1 Ekim'de yürürlükte!
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 1 Ekim'de yürürlükte!
03.07.2017

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, değişen Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile ilgili bilgiler verdi.

<p>Son olarak 2013 yılında bir değişiklik geçiren ve özellikle imar hakları konusunda yaklaşık 4 yıldır tartışmalı maddeler içeren Planlı Alanlar Tip <strong>İmar Yönetmeliği</strong> değişti. Mevcut yönetmelik 01 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe girecektir. Ancak herkesin beklediği 1.25 imar hakkı ile ilgili 30 Haziran 2017'de sona eren süre 01.10.2017'e kadar uzatılmıştır. 03.07.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile; 1) Yeni imar yönetmeliği gelişen teknoloji ve yapı esasları kapsamında Tanımlar konusunda ciddi değişikliğe gitti. Yeni tanımlara göre; &nbsp; a) Askeri Alanlar: Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına ait alanlar askeri alan tanımından çıktı. b) Asma Kat: İç yüksekliği 5.50 olan asma katlar için zemin katı ticari olarak kullanılmayan konut alanları haricinde zemin katta ve ait olduğu bağımsız bölümü tamamlayan bu bölümden bağlantı sağlanan ve bağımsız bölümün 1/3'ünden az yapılamayan alan tanımlaması getirildi. c) Atrium ve avlu &nbsp;alanı tanımı getirildi. Atrium iki veya daha fazla katın içine açıldığı ortak alan olarak tanımlanan, karşılıklı iki kenar arasında 5 metreden az olmamak üzere tüm katlar boyunca devam eden alan olarak belirlendi. Avlu ise yine kısa kenarı 5 metreden az olmamak üzere yapı bölümleri ve duvarlar tarafından çevrelenen, üstü açık alandır. d) Uzun yıllardır kullanılan Avan Proje tanımı netleştirildi. Uygulama projesinin yapımına esas teşkil eden, geçerli imar durumuna göre hazırlanan tüm ölçü ve kotların bulunduğu gerekirse SİLÜETİN yer aldığı proje olarak tanımlanmıştır. Silüet tartışmaları da böylece sona erdi. Avan proje üzerinden tasdik alınarak silüet problemi oluşturulması engellendi. e) Bağımsız bölüm brüt alanı; Şaftlar, ışıklıklar, hava bacaları, galeri boşlukları hariç bağımsız bölümün dış konturlarının çevrelediği alan olarak geniş bir tanım yapıldı. Çatı dubleksi veya ters dubleks dediğimiz alanlarla ilgili de bu katlardaki bağımsız bölüme ait alanlar birlikte değerlendirilerek bağımsız bölüm brüt alanı bulunacaktır.&nbsp; f) Bağımsız bölüm net alanı; Eski yönetmelikte duvarlar arasında kalan net alan olarak tanımlanan net alan tanımı; içerden bağlantılı piyesleri ile birlikte bağımsız bölüm içerisindeki boşluklar hariç duvarlar arasında kalan temiz alan olarak tanımlanmıştır.&nbsp; g) Bahçe duvarı, duvar kaplamaları, baca ve saçak onarımları basit tamir ve tadilat tanımına girdi. h) Rekreasyon alanlarında bina bahçelerinin en az %5'de yağmurdan korunma ve gölge amaçlı ahşap ve benzeri malzemeden yapılan çardak yapılabilecek.&nbsp; i) Çatılara çatı bahçesi yapılabilme hakkı getirildi. Çatı sınırların aşmayacak iklime uygun ve silueti bozmayacak çatı bahçeleri yapılabilecek. &nbsp; &nbsp; 2) Mevcut yönetmelik kapsamında artık hiçbir idare bu yönetmelikte belirtilen alan kullanım tanımını genişletici imar planı yapamayacaktır. İdarelerin böylece inşaat alanlarında plan notları ile belirledikleri alan kullanımını fazlalaştırma hakkı olmayacaktır. Daraltma yapılabilecek.&nbsp; &nbsp; 3) Belediyeler ve idareler yapacakları düzenlemeler ile mevcut bir parselde parselin toplam emsal alanının %30'nu geçemeyecek şekilde emsal harici alan belirleyebilirler. Bunun anlamı birçok alanın emsal dışı alan olarak tanımlanması bir yüzde ile sınırlanmıştır. Ancak bazı alanlar yani bu %30 tanımına sokulmayarak emsal dışı alan olarak tanımlandı. &nbsp; 3a) Yapılması zorunlu olan yangın merdivenleri 3b) Konferans, spor, sinema ve tiyatro salonlarında zorunlu olan boşluk alanlar 3c) Zorunlu otopark alanlarının 2 katı&nbsp; 3d) Sığınak, asansör boşlukları, bacalar,şaftlar,ışıklıklar, ısı ve tesisat merkezi, su deposu,enerji odası, kömürlükler, kapıcı daireleri 3e) Konutlarda bağımsız bölüm net alanın %10'u, ticari alanlarda bağımsız bölüm net alanın %50'sini aşmayacak depo amaçlı eklentiler, 3f) Mescitlerin ve müştemilatların konutlarda 100 m2'si, konut dışı alanlarda 200 m2'si (mescitler ilk defa konut alanlarında emsal dışı alana konu edilmiştir) 3g) Bütün cepheleri gömülü otopark alanları yüzde %30 sınırlamasına sokulmayan emsal dışı alanlardır.&nbsp; &nbsp; 4) Yeni yönetmelik artık yükse kat adedini sınırlamış ve hiçbir uygulama imar planının da buna aykırı olamayacağına hükmetti. Özellikle havaalanları etrafındaki yapılaşmalarda hava mania (uçağın alçalma mesafesi nedeniyle) kriterlerinin hiçbir şekilde değiştirilemeyeceği kuralı getirildi. &nbsp; 5) Her müstakil konutta artık 1 oturma odası, 1 yatak odası, 1 mutfak veya yemek pişirme yeri, 1 banyo veya yıkanma yeri ve 1 tuvalet bulunur şartı getirilmek suretiyle Stüdyo Daire diye tanımlanan dairelerin artık yapılamayacağı kesin olarak belirlendi. &nbsp; 6) Kotlarla ilgili açığa çıkan kotlardan bağımsız bölüm kazanma devri sona erdi. Buna göre; bölge kat rejimi ve silüet nedeniyle hiçbir şekilde kot nedeniyle değiştirilemeyecek. Açığa çıkan kat kazanmak ve kat sayısını arttırmak amacıyla kot alınan nokta tespit edilemeyecek. Sadece yol kotu 3.50'den düşük binalarda ayrı bir düzenleme öngörülmüştür.&nbsp; &nbsp; 7) 4 katlı binalarda asansör zorunluluğu ve 3 katlı binalarda ise asansör yeri bırakma zorunluluğu getirildi. 8) Parsel büyüklükleri ve parsel derinlikleri ile ilgili olarak artık akaryakıt istasyonları için parsel genişliği ve derinliği 40 metreden az olamayacaktır.&nbsp; &nbsp; 9) Artık imar parselasyon alanlarında plan değişikliği veya revizyonu yapılması halinde umumi hizmet alanları ve donatı alanları kamunun eline geçmeden tevhit veya ifraz yapılamayacaktır. İmar adalarında yapılacak ifraz ve tevhitler için ada bazında etüt yapılarak yapı estetikleri ve silüet net olarak ortaya konulmadan ifraz ve tevhit yapılamayacaktır.&nbsp; &nbsp; 10) Mevcut hali ile yapılaşmaya elverişli olmayan parsellerde eğer idarenin tebliği tarihinden itibaren 3 ay içinde malikler kendi aralarında anlaşamazlarsa re'sen tevhit ve ifrazı idare yapacaktır. Bu büyük bir ilerlemedir. Birçok yapıda zorunlu tevhit nedeniyle anlaşamayan yapılarda artık sorun çözülmüştür. &nbsp; 11) Artık mevcut bir imar adasında Avrupa'da ki örneklerine uygun olarak mevcut adanın tamamı üzerinden kapalı ortak otopark yapılabilecek. Özellikle bitişik nizam alanlarda çok büyük sorun haline gelen otopark sorunu bu alanlarda yapılacak olan dönüşüm projelerinde ortak otopark yapımı suretiyle giderilebilecek.&nbsp; &nbsp; 12) Kat alanı olarak tanımlanan alanlara; &nbsp; 12a) Taban alanına sokulmayan alanlar 12b) son kat üzerindeki teras çatı ve çatı bahçeleri 12c) Üstü sökülür takılır açık oturma yerleri 12d) Her bir kapıcı dairesi için 75 m2 alan (40 üzeri bağımsız bölümlerde kapıcı dairesi yapma zorunluluğu vardır) 12e) Atrium ve galeri boşlukları 12f) Mescitler ve müştemilatlarda konutlarda 100 m2,konut dışı 200 m2 12g) Sığınaklar 12h) Çocuk oyun alanları ve çocuk bakım üniteleri (75m2) 12i) Yapı yüksekliği 60.50 yapılarda tesisat katları (sadece tesisat için) 12j) Isıtma soğutma, havalandırma sistemleri, arıtma tesisi, yakıt ve su depoları, silolar, trafolar, jeneratör, enerji odası, kömürlük, hidrofor ve eşanjör bölümleri 12k) Bodrum katlarında 500 m2 yi geçmeyen ve ticari olmayan jimnastik salonu, oyun, hobi odaları, yüzme havuzu, sauna gibi sosyal tesisler, 12l) &nbsp;Konutlarda bağımsız bölümün %10, konut dışı alanlarda bağımsız bölümün %50'si oranında yapılacak olan depo amaçlı eklentiler 12m) Sökülür, takılır, katlanır cam panellerle kapatılmış alanlar dahil balkon ve açık çıkma alanlarının 2 metre genişliğini geçmeyen kısımları, kat bahçe ve terasları, kat alanına dahil edilmeyecek. &nbsp; Ancak burada %30 emsal dışı alan yapılamaz kuralına dikkat edilecek. &nbsp; 13) Oturmaya elverişli bodrum katı yapabilmek için; oturma odası ve en az 1 yatak odasının zemine gömülü olmaması, aydınlatma ve havalandırmasının pencere açılmak suretiyle yapılabilir olması, sel, taşkın ve su baskınlarına karşı tedbirlerinin alınmış olması gerekmektedir. Ticari alanlarda zemine gömülü olma şartı yoktur. Suni havalandırma ve engellilerin dolaşımına uygun koşullar sağlanmış olmalıdır.&nbsp;
Devlet, Yeni İmar Yönetmeliği’ne uyum için 3 ay süre verdi
Devlet, Yeni İmar Yönetmeliği’ne uyum için 3 ay süre verdi
03.07.2017

Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Öngören; arsa sahiplerinin üç aylık bir sürede inşaat ruhsatı alma yarışına gireceğini söyledi.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin tamamı yayımlandı!
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin tamamı yayımlandı!
03.07.2017

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, tüm detaylarıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni Tip İmar Yönetmeliği ile projeleri neler bekliyor?
Yeni Tip İmar Yönetmeliği ile projeleri neler bekliyor?
30.06.2017

TGM Trend Gayrimenkul Genel Müdürü Hakan Erilkun Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, 1 Temmuz'da yürürlükte
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, 1 Temmuz'da yürürlükte
26.06.2017

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, imarda yeni düzenlemeleri kapsayan 'Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği' taslağını Başbakanlığa gönderdi.

Yeni Tip İmar Yönetmeliği’nde süre uzayacak mı?
Yeni Tip İmar Yönetmeliği’nde süre uzayacak mı?
22.06.2017

Yeni Tip İmar Yönetmeliği 1 Temmuz'da devreye girecek, 30 Haziran'a kadar ruhsat başvurusunda bulunan firmalara ise bir aylık ek süre söz konusu.

Müteahhitler imar yönetmeliğinin ertelenmesini istedi
Müteahhitler imar yönetmeliğinin ertelenmesini istedi
15.06.2017

İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, yeni imar planının gözden geçirilmesini önerdi.

Yeni Tip İmar Yönetmeliği 1 Temmuz'da başlıyor!
Yeni Tip İmar Yönetmeliği 1 Temmuz'da başlıyor!
29.05.2017

'Yeni Tip İmar Yönetmeliği' gayrimenkul sektöründe büyük yankılar uyandırdı. Bu yönetmelik sonucunda 1+0 daireler tarihe gömülecek.

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği
06.04.2017

Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Taslağı'yla birlikte stüdyo konutlar tarihe karışıyor.

Mehmet Özhaseki: Her ilin ayrı imar yönetmeliği olacak
Mehmet Özhaseki: Her ilin ayrı imar yönetmeliği olacak
05.04.2017

Mogan Gölü’nün dip temizliği çalışmalarıyla ilgili Ankara'ya giden Bakan Özhaseki her il için özel imar yönetmeliği hazırladıklarını belirtti.

Yeni imar yönetmeliği ile stüdyo daireler tarih oluyor
Yeni imar yönetmeliği ile stüdyo daireler tarih oluyor
02.04.2017

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı yeni imar yönetmeliği ile stüdyo daireler tarihe karışıyor.

<p>İstanbul İnşaatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve “İnşaat Sektörünün Anayasası” olarak tanımlanan ‘Planlı Alanlar <strong>İmar Yönetmeliği</strong> Taslağı'na göre yapılacak değişikliklerin önemli maddelerini Gazete Habertürk'ten Erdem Aktürk'e açıkladı. Nazmi Durbakayım, belediyelere ve sivil toplum kuruluşlarına gönderilen taslağın görüş alındıktan sonra yayınlanacağını belirterek, taslağın haziran ayına kadar onaylanmasını beklediğini söyledi. Çarpık kentleşme ve kötü siluet konusunda artan eleştiriler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı yeni imar yönetmeliği ile son bulacak. <p>Yeni yönetmelikle birlikte artık stüdyo daire yapılamayacak. Nazmi Durbakayım ‘kullanım amacı'nın dışına çıkılan stüdyo daireler yerine en küçük dairenin minimum 28.5 metrekare büyüklüğünde 1+1 daire şeklinde yapılabileğini söyledi. Bu kapsamda yapılacak en küçük dairenin içinde 1 oturma odası (12.00 metrekare), 1 yatak odası (9.00 metrekare), 1 mutfak veya yemek pişirme yeri (3.30 metrekare), 1 banyo veya yıkanma yeri (3.00 metrekare), 1 tuvalet (1.20 metrekare) olmak üzere toplamda net 28.50 metrekare büyüklüğünde daireler yapılabilecek. YATAY MİMARİYE YÖNLENDIRİLİYOR <p>Yeni yönetmelikle taban alanı kat sayısı (TAKS) yüzde 40 olan yerlerde komşu mesafeleri çekildikten sonra kalan alana taban oturumu yapılabilecek. Nazmi Durbakayım, yeni yönetmelikle yoğunluğun artmasını engellemeyi hedefleyen maddeyi şöyle açıkladı: “Yol cephesi 30 metre, derinliği 40 metre olan 1.200 metrekarelik düzgün bir dikdörtgen arsayı örnek olarak ele alalım. Normal şartlarda yüzde 40 TAKS ile taban oturumu 480 metrekare olması gerekiyor. Yeni yönetmeliğe göre yoldan 5'er metre komşulardan 3'er metre çekilmek sureti ile taban alanı eni (30-2x3)=24 metre, derinliği (40-5x2)= 30 metre olmak üzere 720 metrekarelik bir alan taban alanı olacak. Daha öncesinde emsal 2 olan bir yerde 1.200x2=2.400 metrekare inşaat hakkı olan ve 2.400/480=5 kat yapılabilen arsa, yeni TASK oturumundan dolayı 2.400/720=3.3 katlı bina yapılabilecek anlamına geliyor.” Nazmi Durbakayım yeni yönetmelikle birlikte binaların istenildiği şekilde istediği renge boyanamayacağını “Belediyeler, mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin edebilecek. Daha önce yapılmış olan yapılar için de söz konusu yetkilerini kullanabilecek” dedi. ‘KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜNE YENİ ENGELLER ÇIKARIP, YAVAŞLATIYORLAR' <p>Nazmi Durbakayım, son dönemde bazı vatandaşların yasal boşluklardan yararlanıp dönüşüm sürecini kesintiye uğrattıklarına dikkat çekti. Durbakayım: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2/3 çoğunluk kararıyla riskli binaların yıkılması konusunda çok önemli bir adım attı. Riskli binaların yıkılıp yeniden yapılmasına engel olanların arsa paylarının öncelikle diğer pay sahipleri tarafından değeri üzerinden satın alınması için de yasal düzenleme yaptı. Ancak art niyetli kişiler yasal boşluklardan yararlanarak süreci kilitleyecek yeni yöntemler buldu. Vatandaş ilk olarak dönüşüm başladıktan sonra arsa düzeltim davası açıyor. Bu şekilde arsa paylarının hatalı olduğunu öne süren kişiler açtığı bu davayla süreci kilitliyor” dedi. <p>Durbakayım, dönüşecek binadaki hak sahiplerinin tereke davası açarak, miras kalan malların bölüştürülmesini veya yeniden hesaplanmasını talep ederek de süreci uzunca bir süre tıkadığını söyledi. Nazmi Durbakayım, vatandaşın başvurduğu bir başka yöntemi de şöyle açıkladı: “Mülkün hissesinin belli bir bölümünün yurtdışına satılması şeklinde oluyor. Bu sayede müteahhitler de yurtdışındaki hisse sahibinden onay almak için epeyce uğraşmak zorunda kalıyor. Böylece süreç uzayıp gidiyor. Bağdat Caddesi ve Fikirtepe gibi bölgelerde bu uygulamalar hem dönüşümün önünü tıkıyor hem de mağduriyetler ortaya çıkarıyor.” YATAY BİNANIN ÖRNEK KROKİSİ <p>Stüdyo daire tarih oluyor <p>Eskiden, 1.200 metrekare alan üzerinde yüzde 40 taban oturumu ile 480 metrekare alanında bina yapılıyordu. Yeni yönetmelikle bu alan 720 metrekareye çıktı. YENİ İMAR YÖNETMELİĞİ NE GETİRECEK? <p>Yeni yönetmelikle birlikte öne çıkan diğer değişikler ise şu şekilde sıralanıyor: <p>- Mimari proje müelleflerinin ve mirasçılarının sonsuz müelliflik hakkına sınırlama geliyor: Bu yönetmelik kapsamında müellif ile akdedilen proje sözleşmesinde fikir ve sanat eseri telif hakkının devrine ilişkin hüküm yer almak zorunda. Sözleşme olmadığı veya sözleşmede herhangi bir hükmün yer almadığı takdirde, müellifin fikir ve sanat eseri telif hakkından feragat ettiği varsayılacak. <p>- Paratoner konulması yaygınlaştırılıyor: Umumi binalar, sağlık ve eğitim tesisleri, oteller, içinde patlayıcı madde bulundurulan binalar ile yüksek bina ve tesislere Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği paratoner konulması mecbur olacak. <p>- Kamu binaları hariç, avan proje (öncü proje) mecburiyeti olmayacak. <p>- Teraslar bahçe olarak kullanılabilecek, teraslara havuz dahi yapılabilecek. HAFRİYAT İÇİN RUHSAT BEKLENMEYECEK <p>Yönetmelikte yapılacak değişikliğe göre artık hafriyat için yapı ruhsatı beklenmeyecek. İksa ve hafriyat ruhsatları, yapı ruhsatından önce verilebilecek. Böylelikle süreler kısalacak.