Diyarbakır’da imar alanları doldu, ev fiyatları yükseldi
Diyarbakır’da imar alanları doldu, ev fiyatları yükseldi
04.06.2020

Diyarbakır’da son dönemlerde imar alanlarının dolması ve korona virüs nedeniyle üretimin düşmesiyle beraber ev fiyatları tavan yaptı.

Bodrum'da imara aykırı yapılarda yıkımlar sürüyor
Bodrum'da imara aykırı yapılarda yıkımlar sürüyor
05.05.2020

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'İmara aykırı, doğal güzelliklerimizi bozan yapıların yıkım çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz' dedi.

Neşe Erberk, Beşiktaş'taki okulu için imar barışından yararlandı
Neşe Erberk, Beşiktaş'taki okulu için imar barışından yararlandı
24.04.2020

Eski manken Neşe Erberk, Beşiktaş Akatlar'da sahibi olduğu ana okulunun binası için imar barışına başvurdu.

İzmir Çiğli'de E-imar dönemi başladı
İzmir Çiğli'de E-imar dönemi başladı
10.04.2020

Çiğli Belediyesi, vatandaşlara kolaylık sağlamak adına çalışmalarına devam ediyor.

İBB’den Avcılar’da imar plan notu değişikliğine onay
İBB’den Avcılar’da imar plan notu değişikliğine onay
14.03.2020

Avcılar’da yaşayan binlerce insanın hayatını etkileyecek imar plan notu değişikliği, İBB Meclisi’nde oy birliği ile kabul edildi.

Manisa’da 16 bin yapı sahibi imar barışı için başvurdu
Manisa’da 16 bin yapı sahibi imar barışı için başvurdu
05.03.2020

Manisa Büyükşehir Belediyesi, imar barışından faydalanmak için 16 bin 932 yapı sahibinin imar barışı için başvurduğunu açıkladı.

Turgutlu’nun imar planına bilimsel destek
Turgutlu’nun imar planına bilimsel destek
04.03.2020

Manisa Turgutlu Belediyesi, öğretim üyeleri ve öğrencileri imar durumu ile ilgili çalışma yapması için ilçede misafir ediyor.

Ankara Örencik imar planı onaylandı
Ankara Örencik imar planı onaylandı
19.02.2020

Gölbaşı'nda Örencik 1/1000 ve 1/5000'lik imar planı onaylanarak kesinlik kazandı.

Tarkan'ın 13 yıldır imar izni alamadığı arsa, İBB Meclisi'nde!
Tarkan'ın 13 yıldır imar izni alamadığı arsa, İBB Meclisi'nde!
21.01.2020

Popçu Tarkan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) imar dosyası, 6'ncı kez Meclis'e geldi. Komisyon, imar değişikliği teklifini geri çevirdi.

İmar Kanunu Teklifi kabul edildi!
İmar Kanunu Teklifi kabul edildi!
17.01.2020

AK Parti Milletvekillerinin imzasıyla meclise sunulan İmar Kanunu Teklifi kabul edildi.

<p>Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Bayındırlık, <strong>İmar</strong>, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edilen kanunda değişiklik teklifinin kabul edilmesinin ardından vatandaşlar <strong>İmar</strong> Kanunundaki değişiklikleri merak ederek araştırmalar yapıyor. Kanun değişikliğiyle birlikte yeni bir uygulama da yürürlüğe girecek. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar&hellip; <p>AK Parti tarafından meclis onayına sunulan <strong>İmar</strong> Kanunu Teklifi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Bayındırlık, <strong>İmar</strong>, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi. Son dakika gelişmesi olarak duyurulan <strong>İmar</strong> Kanunu'nda yapılan değişiklik teklifinin kabul edilmesinin ardından yeni bir uygulama da başlatılacak.&nbsp; <p>AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Bayındırlık, <strong>İmar</strong>, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi. Yapılan değişikliğe göre, deprem riskine karşı ileri tasarım yöntemleri ve teknolojileri gerektiren binaların projeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelik çerçevesinde yeterli uzmanlığı haiz mühendislerin gözetiminde yapılacak. <p>Teklife göre, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verilerin, Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisine göre, kamu kurum ve kuruluşları arasında paylaşımı, erişimi ve kullanımı bedelsiz olacak. <p>Yerli-yabancı gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin söz konusu coğrafi verileri toplayabilmesine, üretebilmesine, paylaşabilmesine ve satabilmesine yönelik düzenleme yapılacak; bu düzenlemelere uyulmaması durumunda idari para cezası belirlenecek. <p>Gecekondu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce eski Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca oluşturulan alanlar ile söz konusu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, belediye sınırları içerisinde veya dışarısında Gecekondu Kanununa göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından oluşturulan veya oluşturulacak alanlardaki uygulamalarda TOKİ yetkili olacak. <p>Belediyelerce Gecekondu Kanunu'na göre, oluşturulan veya oluşturulacak alanlardaki uygulamalarda ise ilgili belediyesi yetkili olacak. Belediyeler bu hak, yetki ve görevlerini yetkili organları eliyle kullanacak. Büyükşehirlerde bu kanunun tatbikatı büyükşehir belediyelerinin koordinatörlüğünde ilçe belediyelerince yapılacak. <p>TOKİ tarafından satış ve kira sözleşmesine konu edilen taşınmazlar hariç olmak üzere, mülkiyetinde bulunan arsa ve arazilerin, gerçek veya tüzel kişilerce işgali halinde, TOKİ, ecrimisil istemeye, ecrimisilin tahsiline ve taşınmazın tahliyesine ilişkin işlemleri uygulamaya veya Milli Emlak Genel Müdürlüğü eliyle uygulatmaya yetkili olacak. <p>Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamında alınacak olan ecrimisiller ve taşınmazın tahliyesiyle ilgili tahsil edilen tutarların yüzde 50'si genel bütçeye gelir kaydedilecek ve yüzde 50'si tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar Toplu Konut İdaresi Başkanlığına aktarılacak. AÇILAN DAVALAR İVEDİ YARGILAMA USULÜNE GÖRE YAPILACAK <p><strong>İmar</strong> planları ile imar planlarına göre yapılan arazi ve arsa düzenleme işlemlerine karşı açılan davalar, ivedi yargılama usulüne tabi olacak. <p>Kesinleşen planların kopyaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığına elektronik ortamda gönderilecek ve ilgili idaresi tarafından elektronik arşiv ortamına yüklenecek. Böylelikle Bakanlığın taşra birimlerinin Mekansal Veri Arşiv Sistemi (MVAS) benzeri bir yapıya doküman yükleme yükü azaltılacak. <p>Planlar, plan değişiklikleri ve plan revizyonları; E-plan otomasyon sistemi üzerinden Plan İşlem Numarası alacak ve planların sayısal verileri bu ortamda toplanacak. Böylelikle, plan verilerinin erişilebilirliğinin artırılması, kontrollü ve doğru şekilde izleme ve arşivleme işlemlerinin yapılması planlanıyor. <p>Onaylanan imar planlarının hak sahipleri ve kamuoyunca haberdar olunması için ilgili muhtarlıklarda planın askıya çıkarıldığına dair ilan ile değişikliğin yapıldığı alanda da tabela ile bilgilendirme yapılacak. <p>Kentsel tasarım projeleri uygulama imar planlarıyla birlikte hazırlanabilecek. <p><strong>İmar</strong> planlarının ve imar uygulamalarının sürüncemede kalmaması, mülkiyet haklarının kısıtlanmaması ve idari işlemlerin istikrarının sağlanması amacıyla kesinleşmiş planlara ve parselasyon planlarına karşı kesinleşme tarihinden itibaren beş yıl içinde dava açılabilecek. <p><strong>İmar</strong> planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek. Sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere meri imar planlarında serbest (Yençok) olarak belirlenmiş yükseklikler, emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri/revizyonları yapılmak suretiyle ilgili idare meclis kararı ile belirlenebilecek. Bu şekilde ilgili idare tarafından belirlenmeyen yükseklikler, maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça belirlenecek. Oluşacak maliyetlerin yüzde 100 fazlası ilgili idareden tahsil edilecek. <p>Büyükşehir belediyesi sınırlarının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen ve nüfusu 5 binin altında kalan yerlerin, kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmediğine büyükşehir belediye meclisince karar verilecek. <p>Büyükşehirlerde İl Özel İdareleri kaldırıldığından ve Büyükşehirlerde yer alan köyler mahalleye, muhtarlar da artık mahalle muhtarlarına dönüştüğünden ve bu alanlar ilçe belediyelerinin hizmet alanına girmesi nedeniyle, İl Özel İdaresi ve muhtarların görevleri ilçe belediyelerince yürütülecek. <p>Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan imar planı çalışmalarında kamu kurum ve kuruluşlarının görüş bildirme süresi 15 günden 30 güne çıkarılacak, söz konusu süre içerisinde görüş bildirilmemesi durumunda olumlu görüş bildirilmiş sayılacak. <p>Köylerde ve mezralarda yapılacak konut ve yapıların projeleri valilik tarafından onaylanacak, ardından muhtarlığa bildirilecek. Projeye aykırı yapılar, muhtarlık tarafından valiliğe bildirilecek. <p>Kırsal yerleşik alanı ve civarı sınırları, belediye sınırı il sınırı olan yerlerde ilçe belediye meclisinin teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisi kararıyla, diğer yerlerde ise il genel meclisi kararıyla belirlenecek. <p>Onaylı üst kademe planlarda aksine hüküm bulunmadığı hallerde köy yerleşik alan sınırları içinde, taşkın, heyelan ve kaya düşmesi gibi afet riski olan, sıhhi ve jeolojik açıdan üzerinde yapı yapılmasında mahzur bulunan alanlar ile köyün ana yolları ve genişlikleri, halihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde belediye sınırı il sınırı olan yerlerde ilgili ilçe belediye meclisi kararı ile, diğer yerlerde ise il genel meclisi kararıyla belirlenecek. <p>Kırsal yerleşik alanı ve civarı sınırlarının tespitinde ve bu alanlarda ruhsata tabi olmadan yapılabilecek yapılara ilişkin ilgili kurum veya kuruluşlarca yapılan etüt, proje, proje uygunluk görüşü için resim, harç, ücret, döner sermaye ücreti ve herhangi bir ad altında bedel alınmayacak. DEPREM RİSKİNE KARŞI MÜHENDİS GÖZETİMİ <p>Deprem riskine karşı ileri tasarım yöntemleri ve teknolojileri gerektiren binaların projeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelik çerçevesinde yeterli uzmanlığı haiz mühendislerin gözetiminde yapılacak. <p>Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başladığı gerekçesiyle inşaatı durdurulan yapının imar mevzuatına aykırı olduğuna dair bilgi, tapu kayıtlarının beyanlar hanesine kaydedilmek üzere ilgili idaresince tapu dairesine en geç yedi gün içinde yazılı olarak bildirilecek. Aykırılığın giderildiğine dair ilgili idaresince tapu dairesine bildirim yapılmadan beyanlar hanesindeki kayıt kaldırılamayacak. <p>Muhtara bırakılan yapının durdurulduğuna dair tebligatın bir nüshası da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilecek. <p>Yıktırılamayan yapılar, yıkım maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça yıkılabilecek veya yıktırılabilecek. <p>Yıkım maliyetleri yüzde 100 fazlası ile ilgili idaresinden tahsil edilecek. Bu şekilde tahsil edilememesi halinde İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun gereğince aktarılan paylarından kesilerek tahsil olunacak. Tahsil olunan tutarlar, Bakanlığın döner sermaye işletmesi hesabına gelir olarak kaydedilecek. GÖZETMENLERE DE CEZA GETİRLİYOR <p>Mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya ilgili maddelere aykırı davranan yapının gözetmenlerine de ceza getirildi. <p>Ruhsata tabi tarım ve hayvancılık maksatlı yapılardaki aykırılıklar için verilecek olan idari para cezası, 1.000 liradan az olmamak üzere uygulanacak. <p>Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibi, yapı müteahhidi veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesul hakkında yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre verilecek para cezası 500 liradan en az 1.000 liraya çıkarılıyor. Köy ve mezralarda ruhsat aranmayan yapılar için de aynı ceza miktarı geçerli olacak. <p>Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının inşaat alanı üzerinden hesaplanmak üzere, mevzuata aykırılığın her bir metrekaresi için verilen idari para cezasına, mevzuata aykırılığa konu alanın arsa payına isabet eden arsa alanı ile emlak vergisine esas arsa ve arazi asgari metrekare birim değerinin çarpımı ile bulunan bedel kadar idari para cezası ayrıca ilave edilecek. <p>Plan değişiklikleri, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak şekilde ve teknik gerekçeleri sağlamak şartıyla yerleşmenin özelliğine uygun olarak yapılacak. Plan değişikliği tekliflerinde ihtiyaç analizini içeren sosyal ve teknik altyapı etki değerlendirme raporu hazırlanarak planı onaylayacak idareye sunulacak. <p>Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran imar planı değişiklikleri yapılamayacak. <p>Bin metrekareden az olmamak kaydıyla oluşmuş adalarda; ada bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran veya fonksiyon değişikliği getiren plan değişikliklerinde ihtiyaç duyulan kültürel tesis, sosyal ve teknik altyapı kullanımları, adanın merkezine en fazla 500 metre yarı çaplı alanda karşılanmak zorunda olacak. <p>Taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın artan değerinin tamamı değer artış payı olarak alınacak. <p><strong>İmar</strong> planı değişikliği ile taşınmazda meydana gelecek değer artışının tespiti Sermaye Piyasası Kanunu'na göre, yetkilendirilmiş lisanslı gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından plan değişikliği açıklama raporunda belirtilen mer-i plan koşullarındaki değer tespiti ile değişiklik sonrası değer tespiti yapılmak suretiyle belirlenen yeni değerden az olmamak üzere, idarece oluşturulacak değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek. <p>Değer artış payı, en geç taşınmazın ilk satışında veya ruhsat aşamasında taşınmaz maliklerince ödenecek. Değer tespit komisyonunca belirlenen değer artış payı, ödeme tarihinde her takvim yılı için, bir önceki yıla ilişkin olarak tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzere arttırılarak uygulanacak. <p>Taşınmazın değer artışına tabi olduğu, tapu kütüğüne şerh edilecek. Emsal, inşaat alanı, yapı yüksekliği ve kullanım amacı değiştirilmemek kaydıyla yapılacak ruhsat tadilatları hariç, değer artış payı ödenmeden yapı ruhsatı düzenlenemeyecek. <p>Yatırılan tutarların, büyükşehir belediyesinin olduğu illerde, yüzde 25'i büyükşehir belediyesinin ilgili hesabına, yüzde 25'i ilgili ilçe belediyesinin ilgili hesabına, yüzde 25'i Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına, büyükşehir belediyesi olmayan illerde ise yüzde 40'ı imar planı değişikliğini onaylayan idarede açılacak ilgili hesaba, yüzde 30'u Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına, Bakanlıkça onaylanan imar planı değişikliğinden kaynaklanan değer artışında anılan idare payları, Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına beş iş günü içerisinde aktarılacak. <p>Büyükşehir belediyesinin olduğu illerde kalan değer artış payının yüzde 25'i, büyükşehir belediyesi olmayan illerde kalan değer artış payının yüzde 30'u ve bakanlıkça onaylanan imar planı değişikliğinden kaynaklanan değer artışında imar planı değişikliğinin diğer genel bütçeli idareler tarafından onaylanması durumunda değer artış payının tamamı genel bütçeye gelir olarak kaydedilecek. <p>Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki alanlarda, kamu yatırımları ile kamu mülkiyetindeki alanlarda, mazbut ve mülhak vakıflara ait alanlarda yapılacak plan veya plan değişiklikleri ile imar planlarında serbest (Yençok) olarak belirlenmiş yükseklikler, planların hazırlanması ve yürürlüğe konulmasındaki esaslara ilişkin düzenlemeye göre yapılacak plan değişikliklerinde uygulanmayacak.
İmarda devrim gibi düzenleme! Kumsalda iskele olmayacak!
İmarda devrim gibi düzenleme! Kumsalda iskele olmayacak!
14.01.2020

İmar alanındaki devrim niteliğindeki düzenleme Meclis’e geldi. Tekliften sahilde yaşayan vatandaşlara da müjde çıktı.

Akbük koyunda imara aykırı 21 yapı yıkıldı
Akbük koyunda imara aykırı 21 yapı yıkıldı
26.12.2019

Menteşe Belediyesi ekiplerince imara aykırı 21 yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Marmaris’te imara aykırı yapı yıkımları devam ediyor
Marmaris’te imara aykırı yapı yıkımları devam ediyor
20.12.2019

Muğla'nın Marmaris ilçesinde imara aykırı olduğu tespit edilen iki betonarme ve bir ahşap üzere üç tane müstakil evin yıkımı gerçekleşti.

Bisiklet yolları yeni imar planlarında zorunlu hale getirildi
Bisiklet yolları yeni imar planlarında zorunlu hale getirildi
13.12.2019

Bisiklet Yolları Yönetmeliği ile yeni imar planlarında ve kapsamlı plan revizyonlarında bisiklet yolu ayrılması zorunlu olacak.

İmar Barışı ödemeleri için son gün 31 Aralık!
İmar Barışı ödemeleri için son gün 31 Aralık!
12.12.2019

İmar Barışı’na başvuranların Yapı Kayıt Belgesi için yüzde 25’ini 31 Temmuz’a kadar ödenmesi gerekiyordu. Kalan yüzde 75’i için ise son gün 31 Aralık.

Tapu ve İmar Paketi'nde önemli değişiklik!
Tapu ve İmar Paketi'nde önemli değişiklik!
05.12.2019

Ocak ayında Meclis gündemine gelmesi beklenen taslağa göre tapu ve imarda önemli değişiklikler yapılacak.

Marmaris Bozburun'da yeni imar affı talebi!
Marmaris Bozburun'da yeni imar affı talebi!
16.11.2019

Marmaris’in Bozburun, Selimiye ve Söğüt mahallelerinde yıkım kararı çıkan kaçak binaların sahipleri yeni bir imar affı talebinde bulundular.

'Boğaziçi kesinlikle imara açılmayacak'
'Boğaziçi kesinlikle imara açılmayacak'
12.11.2019

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2020 bütçesi görüşüldü.

'Boğaziçi'nde imar yapma yetkisi İBB'de değildir'
'Boğaziçi'nde imar yapma yetkisi İBB'de değildir'
02.11.2019

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Boğaziçi'ndeki imar yetkisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olmadığını söyledi.

Yeni imar düzenlemesiyle tapuya şerh geliyor
Yeni imar düzenlemesiyle tapuya şerh geliyor
28.10.2019

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı yeni imar düzenlemesiyle ruhsatsız başlayan yapıların tapularına ‘satılamaz, kiralanamaz’ şerhi geliyor.

<p>Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kaçak yapıyla mücadelesinde çok önemli bir adım olacak ‘imar denetçileri' sahaya çıkmadan önce dün ve bugün Antalya'da eğitim alıyor. Türkiye'nin hiçbir noktasında kaçak yapıya müsaade etmeyecekleri mesajını burada da veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şehirlerde, yaylalarda, doğal sit alanlarında imar denetçilerinin kaçak yapı ve imara aykırılık tespitinde büyük bir görev alacaklarını söyledi. <p>Antalya'daki eğitimlerde imar denetçileriyle buluşan ve burada bir konuşma yapan Bakan Kurum, aynı zamanda TBMM'deki gelecek dönemde kanunlaşacak yeni imar düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda da bulundu. ‘Tapuda devrim' niteliğinde olacak yeni düzenleme ile; ruhsatsız başlayan, ruhsat eklerine aykırı bu kaçak yapıların tapu kayıtlarına; ‘satılamayacağı ve kiralanamayacağına' ilişkin şerh konulacak. Bu sayede kaçak yapılarla mücadele daha etkin ve verimli bir noktaya taşınacak. 2 katına çıkıyor <p>Murat Kurum, imar uygulamalarının sıkı bir şekilde takip edilmesi için imar denetçisi sayısının 1.100'den 2 bin 100'e çıkarıldığını belirtirken, denetçilerin yapı yoğunluğu ve deprem riskine göre, 81 ilde görevlendirileceğini dile getirdi. Buna göre, İstanbul'da 100'ün üzerinde; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Muğla gibi şehirlerde 50'nin üzerinde denetçi görev alacak. Ortaya çıkarılan tespitler sonucunda bakanlık, daha önce Bodrum'daki kaçak yapılarda olduğu gibi yıkım sürecini gerçekleştirecek. <p>Bakan Murat Kurum, imar denetçilerine ‘kesin talimatını' da verdi. Kurum, “Eğitimlerinizi alıp görev yerlerinize gittiğinizde; mevzuata, kanuna aykırı hiçbir uygulamaya onay vermeyeceksiniz, izin vermeyeceksiniz” dedi. 9 bin 300 belge iptal <p>35 ilde korunan alanlarda kaçak yapı tespit çalışmalarında imar barışına aykırı 4 bin kaçak yapı tespit edildiğini vurgulayan Kurum, bunların 423'ünün yıkıldığını hatırlattı. <strong>İmar</strong> barışı kapsamında Türkiye'de 3 milyon 122 bin yapı kayıt belgesi düzenlediklerini belirten Kurum, bu belgelerden 9 bin 300'ünün imar barışına aykırı olması sebebiyle iptal edildiğini açıkladı. <p>İstanbul'da 352 bin yapı kayıt belgesi düzenlenirken, imar barışına aykırı 8 bin 963 yapının belgeleriyle ilgili iptal süreci de başlatıldı. <p>Murat Kurum, son dönemde, Ayder'de, Uzungöl'de, Kapadokya'da, Salda'da ve en son Bodrum'da karşı karşıya kaldıkları imara aykırı yapılaşmayla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını, yapılan tespitler ardından gerekli uygulamaların hızla hayata geçirildiğini ifade etti. Şehre göre adil ceza <p>Mevcut imar kanununda farklı bölgelerde imara aykırı aynı sınıftaki her yapıya bölge veya gelişmişlik farkı gözetilmeksizin aynı ceza uygulanıyor. Bakan Kurum, metropol şehirdeki imara aykırı yapı ile Anadolu'nun ücra bir köşesindeki aynı sınıftaki imara aykırı yapıya aynı cezanın uygulandığını belirtirken, “Yapacağımız düzenleme ile emlak vergisi değerini esas alan cezalandırma sistemi ile daha adil bir sisteme geçiliyor” dedi. Değer artışları kamuya <p>Meclisteki yeni imar düzenlemesi ile birçok sorunun kaynağı olan parsel bazlı plan değişikliklerinin önüne tamamen geçileceğini vurgulayan Murat Kurum, ilan askı usulünün köklü bir şekilde değiştirileceğini söyledi. Kurum, “Kaçak yapıları yıkmakla görevli idareler bu görevini yerine getirmediklerinde Bakanlığımız bu yapıları yıkacak ve yıkım masrafları da yüzde yüz fazlasıyla ilgili idarelerin genel bütçe vergi paylarından kesilerek tahsil edilecek. Bundan böyle kimse plan değişiklikleri ile imar rantı sağlayamayacak. Yapacağımız düzenleme ile planlar bölgenin ihtiyaçları baz alınarak ada bazında yapılabilecek. Ayrıca ada bazında yapılan planlamalarda ortaya çıkacak değer artışları kişilere değil kamuya verilecek. <p>Milliyet