Garipçe Kalesi ve Garipçe Kulesi kiraya verilecek

Garipçe Kalesi ve Garipçe Kulesi kiraya verilecek

İstanbul Boğazı’na yapılacak 3. köprü güzergahında yer alan Garipçe’nin, Garipçe Kalesi ve Garipçe Kulesi'ni 49 yıllığına kiraya verilecek

 

 
İstanbul Boğazı'na yapılacak 3. köprü güzergahında yer alan Garipçe'deki Garipçe Kalesi ve Kulesi; müze, çok amaçlı salon, sergi salonları, sanat atölyeleri, sanat galerileri, kütüphane, arşiv ve dokümantasyon merkezi veya halk kültürü araştırma, eğitim ve uygulama merkezi veya kültür ve sanat araştırma ve uygulama merkezi gibi kültürel üniteler ile müze mağazacılığı, kafeterya ölçeğindeki yeme ve içme üniteleri, açık ve kapalı otopark gibi ticari ve sosyal işlevli mekanlar olarak 49 yıllığına kiraya verilecek.
 
İlgililerin, 30 Haziran saat 16.30'a kadar şartnamede belirtilen bilgi ve belgeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'na vermesi gerekiyor.
 
Şartnamede yer alan bilgilere göre, İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen 9 bin 10 metrekarelik kale ve kulenin, kültürel amaçlı fonksiyonlarla kullanabileceğine karar verdi.
 
Kurul, ancak analitik rölöve ve restitüsyon projeleri değerlendirilmeden kültürel amaçlı işlevin alt başlıklarını ve mimari restorasyon programını belirlemek mümkün olamayacağından rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin birlikte değerlendirilmesi ile ortaya çıkabileceğini kararlaştırdı.
 
Garipçe Kalesi ve Kulesi için ilk yıl için 14 bin 160 lira kira isteniyor. Kullandırma bedeli yıllık ve peşin olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlığına ödenecek. Tespit edilen yıllık kira bedeli daha sonraki yıllar için her yıl Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen Üretici Fiyatları Endeksi'nde meydana gelen artış oranının bir yıl önceki kullanım bedeli ile çarpımı suretiyle bulunacak miktarın, önceki yıl kullanım bedellerine ilavesi suretiyle arttırılarak tahsil edilecek.
 
Yatırımcı, Garipçe Kalesi üzerinde Boğaziçi Geri Görünüm Bölgesi Uygulama İmar Planı'na göre hiçbir inşaat yapamayacak.
  • Etiketler:

Yorum Yaz