Yeşil Yıldız

Yeşil Yıldız'lı otellerin yarıdan fazlası Antalya'da!

Turizm Zeynep Karabağ 08.04.2016
Kültür ve Turizm Bakanlığından "Yeşil Yıldız" belgesi alan 300 konaklama tesisinin 159'u Antalya'da bulunuyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığından Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (Yeşil Yıldız) belgesi alan turizm işletmelerinin yarıdan fazlası Antalya'da faaliyet gösteriyor.

AA muhabirinin, Türkiye Otelciler Federasyonunun (TÜROFED) raporundan yaptığı derlemeye göre, Şubat 2016 itibarıyla Türkiye'de 300 "Yeşil Yıldız" belgeli konaklama tesisi bulunuyor.

"Yeşil Yıldız"lı tesislerin illere göre dağılımı incelendiğinde, 159 tesisle ilk sırayı Antalya alıyor. Buna göre Antalya Yeşil Yıldızlı tesislerin yüzde 53'üne sahip durumda. Bu ili 45 tesisle İstanbul, 24 tesisle Muğla, 15 tesisle İzmir ve 9 tesisle Ankara takip ediyor.

Ayrıca Aydın, Hatay, ve Ordu'da dörder, Afyonkarahisar, Gaziantep Nevşehir ve Şanlıurfa'da üçer, Bursa, Denizli, Erzurum, Kocaeli, Konya'da ikişer, Adana, Bolu, Eskişehir, Giresun, Kayseri, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Sakarya, Sinop, Trabzon, Yalova ve Zonguldak'ta da birer Yeşil Yıldız belgesi konaklama tesisi bulunuyor.

Yeşil Yıldız nedir?

Sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla, 1993 yılından itibaren, talep eden ve aranılan nitelikleri taşıyan konaklama tesislerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Çevre Dostu Kuruluş Belgesi" (Çam Simgesi) verilmeye başlandı.

Çevrenin korunmasına yönelik önlemlerin önem kazanmasıyla söz konusu mevzuat 2008 yılında güncelleştirildi ve genişletildi. Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ, enerji, su, çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını, enerji verimliliğinin arttırılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini, konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmalarını ve gerçekleştirilmelerini, tesisin çevreye uyumunu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi, çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını kapsıyor.

Tür ve sınıfına ilişkin belirlenen asgari puanı aşan tesislerden, simgesi yıldız olan konaklama tesislerinin plaketlerinde sınıflarını gösteren yıldızlar yeşil renkte düzenleniyor. Ayrıca, plaket üzerinde "çevreye duyarlı tesis" ibaresi yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Yeşil Yıldız Belgesi alan tesisler, çevrenin korunmasına katkıda bulunurken, tanıtım ve pazarlamalarında da bir ayrıcalık oluşturuyorlar.

Yeşil Yıldız Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Otelciler Federasyonunun (TÜROFED) raporu