Ayder Yaylası

81 ilde 527 doğa turizm alanı oluşturulacak!

Turizm Ayşe Özlem Kuruca 10.01.2015
Orman ve Su İşleri Bakanlığı ülkemizdeki tabii güzellikleri turizme kazandırmak için Doğa Turizmi Master Planı’nı uygulamaya koydu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Doğa Turizmi Master (Gelişme) Planı kapsamında doğa turizmine konu olabilecek seçkin özellikli alanlarda yapılacak aktiviteler belirlenecek. Ayrıca Master planı kapsamında alternatif turizm faaliyetlerinin de uzun dönemde sürdürülebilir, geniş kapsamlı, katılımcı ve paylaşımcı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Çeşitli uygarlıklardan kalan zengin tarihe ve kültürel mirasa sahip olan ülkemiz ayrıca iklimsel çeşitliliği sebebiyle olağanüstü bir biyoçeşitliliğe sahip. 420 civarında kuş türünün barındığı ülkemizde, aynı zamanda Avrupa'da tespit edilen yaklaşık 12 bin bitki türünün, 9 bini de yetişiyor. Ülkemiz ayrıca dağları, ormanları, yaylaları, kıyıları, gölleri, akarsuları, florası ve faunası gibi tabii varlıklarının yanı sıra mağaraları ve kanyonları gibi zengin jeolojik güzellikleri de içinde barındırıyor.

Ülkemizin bütün bu tabii kaynaklarını gelecek nesillere aktarmak için, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 81 ilde 527 adet doğa turizm alanı tespit etti.

Dünyada turistik tüketim şekillerinde yaşanan gelişmeler alışılmış tatil anlayışını da değiştirdi. Yerli ve yabancı turistlerin beklentileri, deniz, kum, güneş üçgeninden çıkarak tabiatı keşfeden turizm anlayışına dönüştü. Uygulamaya koyulan master planı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı dünyada değişen turizm anlayışına paralel olarak ekoturizm-doğa turizmini ülkemizin başlıca turizm kaynakları arasına sokmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalara bağlı olarak ekoturizm ile tabii güzellikler korunuyor, kaliteli bir çevrede yöre halkının turizm ile ilgili aktiviteleri kontrol edilerek de ülke ekonomisine fayda sağlanıyor.

TOKİHaber

Doğa turizm alanı Doğa Turizmi Master Planı turizm faaliyetleri