TOKİ ve Dünya Bankası

TOKİ ve Dünya Bankası görüş alışverişinde!

TOKİ Ayşe Özlem Kuruca 13.05.2015
Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Mr. Martin Raiser, TOKİ Başkanı M. Ergün Turan’ı ziyaret etti.
Dünya Bankası yetkililerince uluslararası deneyimlerinin TOKİ ile paylaşılması önerisi sunulan görüşmede, Banka tarafından Türkiye'de devam ettirilen “Sürdürülebilir Şehirler” projesi kapsamında, TOKİ'nin katkısının alınmasının önemine vurgu yapıldı. 

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Mr. Raiser, 12 Mayıs 2015 tarihinde TOKİ Başkanı M. Ergün Turan'ı makamında ziyaret etti. 

Heyetler arası görüşmelerde TOKİ Başkanı M. Ergün Turan, Türkiye'deki mevcut konut talebi, bu talebin TOKİ tarafından karşılanma kapasitesi hakkında bilgi verdi. Turan, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Mr. Raiser'a, İdarenin kurumsal profili, finansman modeli ve projelerini anlattı. 

Mr. Raiser da Dünya Bankası'nın konut ve kentleşme alanında Türkiye'de halen yürütülen çalışmaları hakkında TOKİ Başkanı M. Ergün Turan'ı bilgilendirdi. 

Görüşmede, Dünya Bankası yetkililerince Bankanın uluslararası deneyimlerinin TOKİ ile paylaşılması önerisi sunularak, Banka tarafından, Türkiye'de halen devam ettirilen “Sürdürülebilir Şehirler” projesi kapsamında TOKİ'nin katkısının alınmasının önemli olduğu vurgulandı. 

Toplantı neticesinde; Dünya Bankası'nın uluslararası deneyiminin, TOKİ'nin geniş proje portföyü ile gelişen birikimi ve tecrübesi ile bir araya getirilmesi ve Dünya Bankası'nın önümüzdeki dönem (2020 sonuna kadarki dönem için geçerli olan) “Ülke Stratejisi”nin içine dahil edilebilecek TOKİ- Dünya Bankası arasında muhtelif projelerin geliştirilmesi, bu anlamda ortak veri üretimi, konut ve kentleşme üzerine bazı araştırmaların başlatılması, birtakım sosyal nitelikli örnek konut projelerinin geliştirilmesi için iki kurum arasında gerçekleştirilen görüşmelerin sürüdürlemesi niyeti ortaya konuldu. 

TOKİ Dünya Bankası görüşmesi Ergün Turan Martin Raiser Sürdürülebilir Şehirler