TOKİ Doğanlar

İzmir Doğanlar'daki kışa yapılaşmaya açılıyor

TOKİ Zeynep Karabağ 23.04.2016
2007 yılında TOKİ'ye devredilen alanın imar planı 1 ay süreyle askıya çıkarıldı.
Sanayi tesislerinin yer aldığı ve hızla konutlaşmanın sürdüğü Doğanlar'da Çevre Bakanlığı, 2007 yılında Milli Savunma Bakanlığı ile TOKİ arasında imzalanan protokolle TOKİ'ye devredilen Orgeneral Cemal Gürsel Kışlası arazisinde imar planı hazırladı. 13.5 hektarlık arazide ticari kullanım ön planda tutuldu. 

Hacılarkırı Caddesi arasında kalan alan, Büyükşehir ve Bornova Belediyesi'nin talebi doğrultusunda yeşil alan olarak belirlendi. Alan içerisinde sık ağaç kümelerinin bulunduğu alanlar yeşil alan olarak ayrıldı. Yolun kuzeyinde Toplu İşyerleri Alanı ayrıldı. 20 metrelik yolun güneyinde toplu işyeri alanını destekleyici, hizmet sektörüne yönelik ticaret alanı oluşturuldu. Arazi üzerindeki 1/1000 ve 1/5000'lik planlar 1 ay askıda kalacak. 

TOKİ Doğanlar toki