vakifgyo
Haberler / Şirket haberleri / Vakıf GYO, sermayesini 1 milyar TL'ye yükseltecek!

Vakıf GYO, sermayesini 1 milyar TL'ye yükseltecek!

Şirket haberleri 29.04.2021 12:06

Vakıf GYO tarafından yapılan açıklamada 500 milyon TL olan sermayenin yüzde 100 artırımla 1 milyar TL'ye yükseltileceği ifade edildi

Halka açık gayrimenkul şirketleri arasında yer alan Vakıf GYO, sermaye artırımına gidiyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada 500 milyon TL olan sermayenin yüzde 100 artırımla 1 milyar liraya çıkarılacağı açıklandı. Konuyla ilgili şirketin açıklaması şöyle;

Şirketimizin 28 Nisan 2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında;

Şirket'in esas sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 1.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 500.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin  %100  oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 1.000.000.000,-TL'ye çıkarılmasına,

Mevcut ortakların rüçhan haklarında bir kısıtlama yapılmamasına,

Ortakların yeni pay alma (rüçhan) hakkının 1,00 TL nominal değerli her bir pay için 1,00 TL fiyat üzerinden kullandırılmasına,

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan pay var ise, tamamının nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.  ilgili pazarda halka arz edilmesine,

Yapılacak sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine,

Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak tespit edilmesine,

Sermaye artırımı nedeniyle şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin genel mektupları çerçevesinde kaydi hisse senedi olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

Yeni ihraç edilecek payların Kurul kaydına alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII-128.1) kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine,

VII-128.1 sayılı Pay Tebliği Madde 33 uyarınca sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan raporun onaylanarak, izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasına,

Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli sözleşmelerin imzalanması, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ ve diğer tüm yasal merciler nezdinde gereken her türlü başvuruların ve işlemlerin yapılması, izinlerin/onayların alınması ve işlemlerin ifası  hususlarında Şirket Genel Müdürlüğünün yetkili kılınmasına,

Karar verilmiştir.