sümer holding

Sümer Holding’e ait gayrimenkuller özelleştiriliyor!

Şirket haberleri Emine Pile 14.02.2017
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sümer Holding’e ait Ankara’daki 2 adet gayrimenkulü özelleştireceğini duyurdu.
Sümer Holding A.Ş.'ye ait, Ankara'nın Kızılay ilçesinde bulunan “depolu mağaza” ile Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Güzelyalı (Karşıyaka) Mahallesi'ndeki 8 bin 125 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki taşınmazlar özelleştiriliyor.

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 08/08/2016 tarih ve 2016/49 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan ve stratejileri belirlenen Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Ballıkpınar-İmar Mahallesi 112548/2, 112550/1, 118860/12-13, 112541/2-3-7, 112535/3, 112864/1, 112531/8, 113135/9 ile Ballıkpınar Mahallesi 113159/12, 113168/3, 113177/9 no.lu ada/parsellerdeki taşınmazların özelleştirilebilmesi için 23/01/2017 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılmış ve son teklif verme tarihi 21/02/2017 olarak ilan edilmiştir.
Söz konusu taşınmazların ihalesi için 07/03/2017 Salı günü saat 17:00'ye kadar teklif verilebilecek. 

Ayrıntılar için tıklayınız!

sümer holding özelleştirme öib ankara özelleştirm Sümer Holding