Özışık İnşaat DSİ sulama görseli

Özışık İnşaat ve Enerji'den DSİ'ye 145.5 milyon liralık proje!

Şirket haberleri 20.05.2014 10:18

Özışık İnşaat ve Enerji, D.S.İ’nin 145 milyon 500 bin liralık sulama şebekesi inşaat ihalesine en düşük teklif veren taraf oldu

Özışık İnşaat yaptığı açıklamada Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 2. Kısım Şebeke Yapım İhalesi'nde DSİ'ye en düşük teklifi verdiklerini ve ihale dökümanlarını incelendiğini duyurdu. Yapılan duyuru ise şöyle:

07.05.2014 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından kamu ihale mevzuatı çerçevesinde yapılan Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 2. Kısım Şebeke Yapım İşi ihalesine dolaylı bağlı ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. (Özışık)'nin % 51 Pilot Ortak  olduğu İş Ortaklığının 06.05.2014 tarihinde teklif verdiği, adı geçen idare tarafından aynı gün yapılan teklif açılışında Özışık'ın % 51 Pilot Ortak  olduğu İş Ortaklığının 145.500.000-TL tutarındaki teklifinin en düşük teklif olduğunun tespit edildiği, söz konusu teklifin kamu ihale mevzuatı çerçevesinde idare tarafından idari ve teknik şartnameye uygunluğu bakımından inceleneceği ve uygun bulunması halinde İş Ortaklığı ile İdare arasında sözleşme imzalanacağı duyurulmuştur. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından söz konusu ihalenin Özışık'ın %51 Pilot Ortak olduğu İş Ortaklığında kaldığı Özışık'a bildirilmiştir.