oyak beton

Oyak Çimento ile Oyak Beton birleşiyor!

Şirket haberleri 17.10.2020 11:02

Oyak Çimento, KAP'a yaptığı açıklamada Oyak Beton ile birleşme süreci için görüşmelere başlandığını söyledi.

Oyak Çimento ile Oyak Beton birleşme kararı aldı. Oyak Beton'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle;

Şirketimize ilişkin stratejik planlar ve çimento sektöründeki hedeflerimiz doğrultusunda Şirketimizin %100 oranında iştirak ettiği OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğ'i, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirketimiz çatısı altında birleşmesi niyetiyle görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir.