MESA Mesken Sanayii: Çamlıca'daki arazi ve projeyle ilgili hukuksal bir sorun bulunmuyor!

MESA Mesken Sanayii: Çamlıca'daki arazi ve projeyle ilgili hukuksal bir sorun bulunmuyor!

Şirket haberleri 18.07.2013 15:03

Son günlerde bazı mecralarda yer alan MESA Mesken Sanayii A.Ş.'ye ait Çamlıca arazisine ilişkin haberlere yönelik MESA tarafından yazılı açıklama yapıldı

İşte o açıklama:

Basının ve Kamuoyunun Dikkatine,

MESA, 44 yıl önce bir grup idealist mimar ve mühendis tarafından, "işini daha iyi, daha doğru ve sürdürülebilir bir şekilde yapma" ideali ve felsefesi ile kurulmuştur. O günden bu yana; bu idealden hiç taviz verilmemiştir ve bugüne kadar toplam 7.000.000 m²'nin üzerinde bir alanda 75.000'e yakın konutun her biri, MESA'nın bu doğru ve mükemmeliyetçi yaklaşımının, yüksek standartlarının, mutlak kalite anlayışının birer ürünü olmuştur. Yine bu prensiplerden ve kuruluş felsefesinden taviz vermeyen MESA; çok ortaklı yapısına karşın, bugün inşaat sektöründe aile şirketlerinde bile görülmeyen köklü ve içinde birçok 'ilk'leri, 'en'leri barındıran önemli bir geçmişe sahiptir. Bugüne kadar yapılan her işte bu ideallerden, bu yaklaşımlardan bir an bile uzaklaşılmamıştır. MESA, bu temel üzerine kurulmuştur ve 44 yıldır şirketler topluluğu dahilinde yapılan her iş de, bunun somut birer kanıtıdır.

Çamlıca'daki arazimiz ve üzerinde geliştireceğimiz projemiz de, bu temel idealimizi, yaklaşımımızı mutlak bir şekilde taşımaktadır.

Öncelikle konuya ilişkin itirazların doğrudan muhatabı olmamakla birlikte, söz konusu haberlerde MESA olarak adımızın geçmesi, arazi ve proje sahibi olarak, konuya açıklama getirme zarureti duyduğumuzu belirtmek isteriz.

Sözkonusu arazi, o dönem de mevcut bulunan yapılaşma hakkı ile birlikte 2003 yılında MESA tarafından satın alınmıştır. Ancak zaman içinde arazinin mevut yapılaşma hakkına ilişkin kısıtlamalar üzerine, MESA'nın yapılaşma hakkının geri verilmesine ilişkin başvuru, Danıştay'ın 04.12.2009 tarihinde onadığı, 29.12.2009 tarihinde kesinleşen kararı ile olumlu şekilde sonuçlanmıştır. Bu karar doğrultusunda da 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği de yapılmıştır. Arazinin %50'si kamuya terk, kalan yüzde 50'si de konut alanı şeklindeki plan değişikliği teklifimiz, 12.01 2012 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nce tadilen onaylanmıştır.

Yine 04.10.2008 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Üsküdar Büyük - Küçük Çamlıca Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği; planlama alanı %50 Düşük Yoğunlukta Konut Alanı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 29.06.2012 tarihinde onaylanmıştır. 

Bununla birlikte söz konusu araziye ilişkin İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin Danıştay kararına rağmen verdiği 04.01.2013 tarihli yürütmeyi durdurma kararı da, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne yapılan başvuru neticesinde, 19.02.2013 tarihinde Danıştay Kararı doğrultusunda bozulmuştur. Dolayısıyla söz konusu arazinin imar durumuna ya da projeye ilişkin geçerli herhangi bir yürütmeyi durdurma kararı bulunmamaktadır.

Mevcut imar durumu ve hukuki haklar kapsamında söz konusu arazinin, zorunluluk %40 olmasına karşın %50'si, yeşil alan olarak kamuya terk edilmiştir. Kalan bölüm üzerinde de, alınan ruhsat paralelinde düşük yoğunluklu konut projesi inşaatına başlanmıştır.

Çamlıca'daki arazi ve projeye ilişkin mevcut herhangi bir hukuksal sorun bulunmamaktadır. Mevcut imar hakları doğrultusunda geliştirdiğimiz projemizin çalışmalarına devam edilmektedir.

Saygılarımızla
MESA Mesken Sanayii A.Ş.