Körfez GYO, Dumankaya İnşaat, TMSF Dumankaya İnşaat, Körfez GYO Dumankaya protokol

Körfez GYO, TMSF kontrolündeki Dumankaya ile anlaştı!

Şirket haberleri 16.01.2017 13:03

Körfez GYO ile Dumankaya İnşaat ile imzalamış oldukları protokolü, KAP'a açıkladı

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Dumankaya İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile protokol imzaladıklarını, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle;

02.01.2017 tarihli açıklamamızda, Dumankaya İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den (Dumankaya) olan alacaklarımızın tahsili konusunda TMSF tarafından atanan yeni Yönetim Kurulu ile görüşmelere başlandığı duyurulmuştur. Bu görüşmeler neticesinde Şirketimiz ve Dumankaya arasında 13.01.2017 tarihli bir protokol imzalanmıştır.
 
 İmzalanan protokol ile; Şirketimizin Dumankaya'dan olan bakiye alacakları karşılığında, Horizon Projesi'nden 32 adet bağımsız bölümün,  daha önce imzalanmış ve aynı tarihte duyurulmuş olan 25.11.2015 tarihli sözleşmenin 2 no'lu ekinde yer alan ekspertiz değerleri üzerinden %26 oranında iskonto uygulanarak tespit edilen fiyatlardan (KDV dahil 37.948.384 TL), Şirketimiz tarafından Dumankaya'dan satın alınması konusunda taraflar mutabık kalmıştır. Protokol uyarınca, Dumankaya, Horizon Projesi'nde Şirketimizce satın alınan bağımsız bölümleri eksiksiz ve ayıpsız olarak teslim edecek, sonradan ortaya çıkabilecek ayıplardan hem Şirketimize hem de Şirketimizden bu bağımsız bölümleri satın alacak üçüncü kişilere karşı 5 yıl süreyle sorumlu olacak, projeyle ilgili yapı ruhsatı ve iskan harçlarını, teknik altyapı ve abonelik masraflarını, protokol tarihine kadar tahakkuk eden emlak vergilerini ve protokol tarihini takip eden dördüncü ayın sonuna kadar (ticari bağımsız bölümler için bu dört aylık süre dolmuş olsa dahi iskan alınana kadar) tahakkuk edebilecek aidat borçlarını karşılayacaktır. Dumankaya'nın devam eden iskan alma yükümlülüğü karşılığında Şirketimiz 2 adet ofis nitelikli bağımsız bölümü ve alacak bakiyesini aşan satın alma tutarı olan 173.649 TL'lik tutarı teminat olarak tutacaktır. Şirketimiz tarafından satın alınanlar haricinde olup tapusu halen Şirketimiz uhdesinde bulunan bağımsız bölümlerin tapuları ise tüm masrafları Dumankaya'ya ait olmak üzere, Şirketimiz tarafından Dumankaya'ya devredilecektir.