Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu

İş GYO’nun Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 9,09!

Şirket haberleri Emine Pile 04.12.2014
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu doğrultusunda değerlendirildi
2012 yılı itibariyle Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi'nde yer alan İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmeti A.Ş. (SAHA) tarafından 04.12.2014 tarihi itibarıyla hazırlanan yeni Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu doğrultusunda “%90,92” notu (10 üzerinden 9,09) ile derecelendirildi. Bu not, İş GYO'nun kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki istekliliği ve bu doğrultuda gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmelerin sonucu olarak şekillendi.

SAHA bu derecelendirme çalışmasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ocak 2014 tarihinde yayınladığı “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni baz alan yeni metodolojisini kullanmış olup, İş GYO'nun kurumsal yönetim derecelendirme notunun ağırlıklandırılmış dört ana bölüm itibarıyla dağılımı ise şöyledir:

Ana Bölümler                        Ağırlık                  Alınan Not

Pay Sahipleri                                 %25                         91.02
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık   %25                         97.60
Menfaat Sahipleri                          %15                         84.35
Yönetim Kurulu                              %35                        88.89
Ortalama Derecelendirme Notu     90.92
                                       
Kurumsal yönetim derecelendirme notları, şirketlerin pay ve menfaat sahiplerine verilen önem, kamuyu zamanında ve doğru aydınlatma faaliyetleri, yönetim kurulu faaliyetlerinin genel kredibilitesi ve pay ve menfaat sahipleri ile ilişkiler çerçevesinde değerlendiriliyor. Saha tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu'na www.isgyo.com.tr adresinden ulaşılabilir. 

İş GYO Genel Müdürü Turgay Tanes konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “İş GYO, olarak vizyonumuz; gerçekleştirdiğimiz projelerin yanı sıra iş yapış biçimimiz, organizasyon yapımız, kurumsal değerlerimiz ve yönetim anlayışımızla sektöründe küresel ölçekte örnek bir kurum olmayı içermektedir. Kurumsal yönetim derecelendirme notumuz bu hedeflerimizde kararlı adımlarla yürüdüğümüzün göstergesi ve bu konudaki çabalarımızın ürünüdür. Şirketimiz, her alanda olduğu gibi, kurumsal yönetim alanında da en iyi uygulamaların takipçisi olacaktır. ” 


 

Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu