Çimsa

Çimsa 'Öğrenen Organizasyon' ile birlikte öğreniyor!

Şirket haberleri Ayşe Özlem Kuruca 08.06.2015
Çimsa’nın, Öğrenen Organizasyon felsefesi doğrultusunda çalışan uygulama ekipleri için, Eskişehir’de Paylaşım Günü düzenlendi.
6 ay boyunca aralıksız çalışan 7 uygulama ekibi çalışma konuları doğrultusunda ortaya koydukları projeleri, Çimsa Genel Müdürü Nevra Özhatay'ın da bulunduğu Paylaşım Günü'nde yönetim ve çalışma arkadaşlarıyla paylaştı.  

Bu yıl Öğrenen Organizasyon Uygulama Ekipleri, Çimsa'nın benimsediği sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda; çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularına odaklanırken sadece Çimsa için değil Çimsa'nın tüm paydaşları için çalıştılar. Projelerin ana konuları; çimento ve beton üretim prosesi, tesis evsel atıklarını yönetmek ve değerlendirmek, tesislerimizin aydınlatma için kullandığı elektrik tüketimini optimize etme, tesislerimizde tüm çalışanlarımızın İSG risk bildirim sayısını artırma ve Çimsa paydaşlarının İSG ve çevre bilincini yükseltme oldu.

“Ekip vizyonunu paylaşan herkes çok değerli fikirler ortaya koydu”

Çimsa Genel Müdürü Nevra Özhatay, Öğrenen Organizasyon Paylaşım Günü'nde yaptığı konuşmada, 12 yılda 70 ekip, 140 koç ve 580 ekip üyesine ulaşan Öğrenen Organizasyon Uygulama Ekipleri'nin, Çimsa'nın operasyonel performansında ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarının başarıya ulaşmasında önemli katkılarda bulunduğunu söyledi. 

Özhatay, “Paylaşım Günü'nde dinlediğimiz fikir ve projeler tüm yönetim ekibimizi çok gururlandırdı. Çünkü ortaya konan ekip vizyonunun, tüm çalışanlar tarafından benimsendiğini gördük ve mutlu olduk. Bu tablo, aynı zamanda Öğrenen Organizasyon felsefesinin başarıya ulaştığının da önemli bir göstergesi. Başarılarımızın her geçen gün artarak devamını diliyorum” dedi.

Çimsa çalışanları birlikte öğreniyor birlikte başarıyor

Çimsa'da 2004 yılından bu yana uygulanan Öğrenen Organizasyon sistematiğiyle çalışanlar, arzu ettikleri ortak geleceğe ulaşmak için hem birlikte hem birey olarak kendini sürekli geliştiriyor ve paylaşılan vizyona ulaşmak için sistem düşüncesi ile takım halinde öğreniyorlar, düşünsel modellerini keşfediyorlar ve kişisel yetkinliklerini artırıyorlar.

Çimsa