aselsan

Aselsan'ın siparişleri 5,7 milyar doları buldu

Şirket haberleri Demet Kazan 15.11.2016
Yüksek teknoloji sistem çözümleri geliştiren Aselsan'ın elindeki siparişlerin ekonomik büyüklüğü 5,7 milyar doları buldu
Tu¨rkiye'nin lider savunma sanayi kuruluşu olan ASELSAN,hemen hemen her alanda yu¨ksek teknoloji sistem c¸o¨zu¨mleri geliştiyor. Yurt içi ve Yurt dışı satışların artırılması ile mevcut bilgi birikiminin sivil sekto¨rlere taşınmasına yo¨nelik çalışmalara da öncülük ediyor.

Şirketin, 1 Ocak-30 Eylül 2016 dönemine ait Yo¨netim Kurulu Faaliyet Raporu'na göre, 2015 yıl sonu itibarıyla Tu¨rkiye'nin yıllık savunma harcaması, kur etkisi nedeniyle son 5 yılda 17,1 milyar dolardan 15,3 milyar dolara geriledi.

Yurt ic¸indeki bu küçülmeye rağmen, yıllar itibarıyla ASELSAN'ın aldıgˆı yeni proje sayısı arttı. Sektörün doğası gereği savunma projeleri yıllara yaygın projelerden olus¸uyor, ayrıca bir sistem projesinin başlangıcından teslimatına kadar geçen süre ortalama 4-5 yıla yayılıyor.

ASELSAN'ın elinde, 30 Eylül 2016 itibarıyla imzaladığı sözleşmeler çerçevesinde 5,7 milyar dolarlık sipariş bulunuyor. Bu siparişler 2025 yılına kadar olan dönemi kapsıyor.

Şirket, ulaştığı yüksek kapasite kullanımıyla dikkati çekiyor. üretimin büyük bir bölümü siparis¸e dayalı olarak gerçekleştiriliyor. Müşteri ihtiyac¸ları doğrultusunda tasarlanan ürünler için Ar-Ge faaliyetleri yürütülüyor.

S¸irket çalışmaları, "Haberleşme ve bilgi teknolojileri", "Savunma sistem teknolojileri", "Radar ve elektronik harp sistemleri", "Mikroelektronik güdüm ve elektro-optik" ve "Ulaşım, güvenlik, enerji ve otomasyon" temel faaliyet alanlarında sürdürülüyor.

ASELSAN tüm bu faaliyet alanlarındaki üretimi sonunda, söz konusu dönemde 2 milyar 149 milyon 754 bin liralık satış rakamına ulaştı. Konsolide net satış tutarının 1 milyar 825 milyon 250 bin lirası yurt içi satış, 324 milyon 504 bin lirası ise yurt dışı satış olarak gerçekleşti.

Hedef sürdürülebilir büyüme

Hedef bölge/ülkeler belirlenerek ve bu pazarlara odaklanılarak yoğun pazarlama faaliyetleri yürütülmesi, doğrudan satışın yanı sıra hedef ülkelerde ortak üretim, teknoloji transferi, platform üreticisi uluslararası firmalarla üçüncü ülkelere satışlara yönelik stratejik açılımlar şirketin sürdürülebilir büyüme hedefiyle örtüşüyor.

Yüksek teknoloji gerektiren sivil elektronik alanlarında faaliyet göstermeye yönelik yapılanma da bu hedefle paralellik go¨steriyor.

Olası risklere karşı tedbirler

Şirketin ana müşterisini, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları oluşturuyor. Bu durum, şirketin faaliyetlerinin genel olarak kamu talepleri doğrultusunda yönlendirilmesini beraberinde getiriyor.

Yurt dışı satışların artırılmasına ve mevcut bilgi birikiminin sivil sektörlere de taşınmasına yönelik yapılan çalıs¸malarla müşteri çeşitliliği ve sayısına ilişkin risklerin azaltılması amaçlanıyor.

C¸ok sayıda yerli ve yabancı tedarikçi ve alt yüklenici ile çalışan ASELSAN için malzeme kalitesi ve tedarik sürekliliğinin sağlanması büyük önem taşıyor. Tedarikçi ve alt yüklenicilerin istenilen teknik yeterliliğe, uzmanlığa ve performansa ulaşamamasından kaynaklanan riskin azaltılması amacıyla güçlü bir yan sanayi alt yapısına sahip olmak konusuna büyük önem veriliyor. Bu kapsamda, çalışılan alt yüklenici firma sayısı artırılıyor.

Küresel ekonomide savunma harcamalarını da etkileyen mevcut ve olası ekonomik gelişmeler, özellikle birlikte çalışılan/ihracat yapılan ülkelerin politik/ekonomik durumu ve bunların şirkete olası etkileri yakından takip edilip, küresel gelişmelere ilişkin projeksiyonlar yapılıyor. Mevcut ve olası gelişmelerin etkilerini en aza indirecek stratejiler, finansal tedbirler sürekli değerlendirilip uygulanıyor.

aselsan yüksek teknoloji sistem çözümleri