Akfen Holding

Akfen Holding sermayesini yüzde 10 azaltıyor

Şirket haberleri Hüseyin Belibağlı 04.12.2014
Akfen Holding sermaye azaltımına ilişkin esas sözleşmede tadilat yaparak 291 milyon liralık sermayesini düşürdü
Akfen Holding sermayesini yüzde 10 azaltıyor. 291 milyon lira olan sermayeden 29 milyon 100 bin lira çıkarılacak ve yeni sermaye 261 milyon 900 bin lira olarak şekillenecek. Böylece Akfen Holding, 31 Aralık 2014 tarihinde bitecek olan 1 milyar liralık sermaye tavanını 5 yıl daha uzatabilecek.

Akfen Holding'in sermaye azaltımına ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

 13 Ağustos 2014 tarihinde SPK başvurusunu yapmış olduğumuz esas sözleşmenin 6. maddesinin tadili 2014/33 sayılı 03/12/2014 tarihli SPK Bülteni'nde yayınlandığı üzere SPK tarafından uygun bulunmuştur.

Söz konusu esas sözleşme değişikliği "Şirket Paylarının Geri Alım Programı" çerçevesinde geri alınan ve şirket paylarının halka arzından önce Şirketimiz bağlı ortaklığı Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin elinde bulunan ve şirket sermayesinin % 10'unu oluşturan 29.100.000 TL nominal değerli şirket paylarının SPK'nın fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilmesinin planlanması dolayısıyla sermayenin 291.000.000 TL'den 261.900.000 TL'ye azaltılacak olması ve Şirketimizin 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 31.12.2014 tarihinde sona erecek olması ve bu kapsamda sürenin beş yıl uzatılması amacıyla gerçekleştirilmektedir. Esas sözleşme tadili onay için ilk genel kurula sunulacaktır.

Akfen Holding sermaye azaltma Akfen Holding Akfen Holding sermaye