hamdi_akin
Haberler / Şirket haberleri / Akfen GYO’da Hamdi Akın'a tahsisli pay!

Akfen GYO’da Hamdi Akın'a tahsisli pay!

Şirket haberleri 05.02.2021 17:26

Çıkarılmış sermayesini yükseltip tahsisli satış yöntemiyle Hamdi Akın'a tahsis edilen paylarla ilgili Akfen GYO'dan açıklama geldi.

Akfen GYO, 1 milyar liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesini 243 milyon 66 bin 196 TL'den 344 milyon 646 bin 322 TL'ye yükseltti. Tahsisli satış yöntemiyle yeni payların Hamdi Akın'a tahsis edilmesiyle ilgili olarak Akfen GYO'nun açıklaması şöyle;

26.01.2021 tarihinde KAP'ta açıklamış olduğumuz aynı tarihli Yönetim Kurulu Kararımız uyarınca SPK' ya yapılan başvuru çerçevesinde SPK'nın 04.02.2021 tarihli, 2021/6 sayılı bülteninde açıkladığı ekli kararı gereği;

A. A) Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 05.02.2021 tarihinde aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır:

1. Şirketimizin 26.01.2021 tarih ve 2021/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca SPK'ya yapmış olduğumuz başvuru ve SPK'nın 04.02.2021 sayılı toplantısında aldığı kararlar çerçevesinde Şirketimizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde;

i. 243.066.196 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 344.646.332 TL'ye artırılmasına,

ii. Sermaye artışında çıkarılacak yeni payların tahsisli sermaye artırımı kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli satış yöntemi ile Hamdi AKIN'a tahsis edilmesine,

iii. Söz konusu payların Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenen 4,43 TL'lik işlem fiyatı üzerinden ihraç edilmesine,

iv. Buna göre 450.000.002,48 TL ihraç tutarı için, 4,43 TL'lik işlem fiyatı üzerinden 101.580.136 TL nominal değerli 101.580.136 adet B grubu (borsada işlem görür nitelikte) pay çıkarılmasına,

v. Şirket esas sözleşmesi "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddenin ekteki şekilde tadili için gerekli başvuruların yapılmasına,

2. SPK'nın söz konusu kararının KAP'ta yayınlanarak gerekli duyuruların yapılmasına,

3. Yukarıda belirtilen tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için SPK, Bakanlık, BİAŞ, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank - İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve sair kurum ve kuruluşlara nezdinde yapılması gereken işlemlerin baştan sona yapılması hususunda Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Genel Müdür Sertac Fuad Karaağaoğlu'nun Şirket imza sirküleri uyarınca yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

B. B) Söz konusu işlemler için bugün (05.02.2021) SPK'ya gerekli başvurular yapılmıştır.