Adel Kalemcilik

Adel Kalemcilik, Kartal'daki arsalarını satıyor!

Şirket haberleri Ayşe Özlem Kuruca 18.06.2015
Adel Kalemcilik'in Kartal'da bulunan arsalarının değeri 45 milyon 890 bin lira ile 55 milyon 250 bin lira aralığında olduğu belirlendi.
Adel Kalemcilik'e ait Kartal'daki arsaların değeri 45 milyon 890 bin lira ile 55 milyon 250 bin lira aralığında olduğu açıklandı. KDV hariç bu fiyat bağımsız değerleme kuruluşunca hazırlanan rapor doğrultusunda elde edildi.

Kartal ilçesi, Esentepe Mahallesi, Anadolu Caddesi'nde yer alan brüt 16 bin 681 metrekare arazi büyüklüğüne sahip 6 parselden meydana gelen taşınmaz üzerindeki binalarla bir bütün halinde ihale ile satılacak.

2 arsa, 2 tarla ve 1 fabrikanın satışa sunulduğu ihaleye katılacakların, gerekli olan ihale şartnamesi ve eklerini içeren ihale dökümanını Adel Kalemcilik'in banka hesabına yatırmaları gerekiyor.

Şirketten KAP'a yapılan bildirimde aşağıdaki bilgilere yer verildi;

5 Mayıs 2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ve bu karara istinaden yapılan aynı tarihli Özel Durum Açıklaması doğrultusunda, Şirketimizin aktifinde yer alan İstanbul ili, Kartal ilçesi, Esentepe Mahallesinde bulunan detayları ilgili kararda belirtilen taşınmazların satılması amacıyla ihale yöntemiyle satış bedelinin belirlenmesi dahil gerekli çalışmalara başlanıldığı bildirilmişti. Söz konusu taşınmazlar için bağımsız değerleme kuruluşunca yürütülen değerleme çalışmalarının KDV hariç 45.890.000 (kırkbeşmilyonsekizyüzdoksanbin) TL ile 55.250.000 (ellibeşmilyonikiyüzellibin) TL aralığında neticelendiği 10 Haziran 2015 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır.

İhalenin ayrıntıları için tıklayınız!

Ayşe Özlem Kuruca/Emlaktasondakika.com

Adel Kalemcilik Kartal arsası