Zorunlu deprem sigortası dünyaya örnek oluyor

Zorunlu deprem sigortası dünyaya örnek oluyor

Sigorta 17.08.2011 16:18

Zorunlu deprem sigortası sisteminin 2000’li yılların başından bu yana başarılı bir performansla sürdürüldüğünü belirten Generali Sigorta Genel Müdürü Mine Ayhan, DASK ve zorunlu deprem sigortasının Dünya Bankası tarafından birçok ülkeye örnek gösterildiğini ifade etti

17 Ağustos depreminin yıldönümünde bir açıklama yapan Generali Sigorta Genel Müdürü Mine Ayhan, Türkiye'nin jeolojik yapısıyla önemli kayıplara yol açan doğal afetlerle sıkça karşılaşan ülkelerin başında geldiğini söyledi.
Yaşanan afetlerin önem sırasına göre sıralandığında depremlerin başı çektiğini ve hasar frekansında en üst seviyelerde olduğunun görüldüğünü ifade eden Ayhan, deprem bölgeleri haritası baz alındığında, topraklarının yüzde 96' sının farklı oranlarda risk altında bulunduğu Türkiye'de nüfusun büyük çoğunluğunun yine aynı topraklarda yerleştiğini belirtti.

Dünya Bankası örnek gösterdi

Ayhan, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara depreminin önemli kayıplarının ardından, yine aynı yılda hazırladığı 587 sayılı "Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" ile yürürlüğe giren Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasını başlattı. Olası bir afet durumunda devletin mağdur vatandaşlarına ihtiyaçları olan yardım ve desteği daha yüksek seviyelerde sunabilmesi için elzem bir adım atılarak deprem konusunda toplumu bilinçlendirme çalışmaları başlandı. Zorunlu Deprem Sigortası ile oluşturulacak fon vatandaşların da desteği ile biriktiriliyor” diye konuştu.
Ayhan, Generali Sigorta'nın da içinde bulunduğu toplam 29 yetkili sigorta şirketi ve bu şirketlerin acenteleri aracılığıyla Zorunlu Deprem Sigortası yapılabildiğini hatırlatarak şunları söyledi:
“Bu yeni sistem, 2000'li yılların başından bu yana başarılı bir performansla sürdürülürken, okullarda deprem anında yapılması gerekenler ve alınacak tedbirler konusunda eğitimler ve uygulamalı çalışmalar başlatıldı. Türkiye'de yapılan bu çalışmalar uluslararası kuruluşlar tarafından da pek çok ülke için örnek uygulama olarak gösterilmekte.
Romanya, Slovenya, Makedonya, Kazakistan, Türkmenistan, İran, Arnavutluk, Dubai'den uygulamaları öğrenmek için talepler alındı. Bu ülkelerden temsilcileri Türkiye'ye davet ettik ve bilgi verdik. Doğal Afet Sigortası Kurumu ve zorunlu deprem sigortasını Dünya Bankası, birçok ülkeye örnek gösteriyor. Çin'den bile geldiler, uygulamayı öğrenmek için. Yunanistan deprem sigortası için kanun çıkardı. Gürcistan, aynı modeli uygulamak istiyor.”

22 milyon lira hasar ödendi

DASK'ın kâr amacı gütmediğini belirten Mine Ayhan, “Kurulduğu günden bu yana 11.474 hasar dosyası için 22 milyon 131 bin lira tazminat ödemesi yapıldı. En son Simav'da gerçekleşen 5,9'luk depremin DASK poliçesine sahip konutlarda yarattığı hasarın tazmini için bugüne kadar konut sahiplerine 1.8 milyon lira ödendi” şeklinde konuştu. DASK poliçelerinde kasko ve trafik poliçelerinde olduğu gibi yenileme dönemlerinde yüzde 20 hasarsızlık indirimi yapıldığının altını çizen Ayhan, “Zorunlu deprem sigortasının primleri hem çok düşük hem de online mecralarda poliçeye ulaşmak çok kolay. En az 8 dairenin toplu başvuru yapması durumunda yine yüzde 20'lik bir indirimden faydalanılabiliyor” dedi.

Allianz, hayat ve emeklilikte de atılım peşinde

Allianz, Hayat ve Emeklilik ürünlerinin satışının bu konuya odaklanmış, konusunda uzman ve deneyimli acenteler tarafından verimli şekilde yapılmasına fırsat verecek özel bir Hayat ve Emeklilik yapılanması ve tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte yeni ürünler getiriyor.
Allianz'ın yeni hayat ve emeklilik yapılanmasına göre tüm Allianz acenteleri hayat ve emeklilik satışlarından sektör ortalamalarının çok üzerinde komisyonlar alacak. Sadece hayat ve emeklilik ürünlerine odaklanacak acenteler ise hedefleri doğrultusunda bu komisyonlara ek olarak teşvik primleri kazanacak. Acenteler yılsonunda ayrıca bonus da kazanabilecek. Çalışan sayısına göre verilecek olan ek primlerin yanı sıra kotasını dolduran acenteler ayrıca aylık kiralık araç desteğinin de sahibi olacak. Allianz, kendi acentesini kurarak sadece hayat ve emeklilik ürünlerini satmak isteyenler için de nakdi acente kuruluş desteği verecek.

Yeni ürünler de yolda

Allianz Sigorta A.Ş Genel Müdürü Arif Aytekin, “Allianz'ın global pazarlarda edindiği tecrübeler paralelinde Türkiye pazarının dinamiklerini de göz önüne alarak farklı ülkelere de model oluşturacağına inandığımız bir planı hayata geçiriyoruz. Yeni acentelere kuruluş aşamasında maddi katkı, araç kira desteği, çalışan ve satış rakamı odaklı teşvik primleri gibi sektörümüzde görülmemiş avantajlar sunuyoruz. Bu gelir modeli, kazan-kazan-kazan anlayışıyla hareket eden Allianz'ı yansıtıyor. Yeni yapılanmamızla hem biz, hem acentelerimiz, hem de geleceğine yatırım yapan sigortalılarımız kazanacak. Yeni yapılanmamızın sektörümüze katma değer sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Bu yapılanmamızı takiben, yılsonuna kadar hayat ve emeklilik branşlarında tüketicilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte yeni ürünlerimizin de lansmanını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
Bireysel Emeklilik ve Hayat sigortalarının satışını yükseltecek olan yeni yapılanmaya 1 Eylül itibariyle geçileceği bilgisini veren Aytekin, Allianz acenteliği almak isteyenlerin www.allianz.com.tr adresindeki ‘Acente Başvuru Formu'nu doldurabileceğini belirtti.

Işık'tan 40 bin eğitim güvence sigortası

Işık Sigorta, Eğitim Güvence Poliçesiyle 40 bin 700 çocuğun eğitimini güvence altına aldı. Eğitim Güvence Sigortası, velinin kaza sonucu sakat kalması veya hayatını kaybetmesi sonucunda işlemeye başlıyor ve eğitim süresi bitimine kadar okul masrafları ödeniyor.  Yapılan eğitim masrafı ödemesi her yıl TÜFE oranında artırılıyor.
Işık Sigorta'dan yapılan açıklamada, 10 bin lira teminatlı bir sigorta satın alan velinin kaza sonucu hayatını kaybetmesi veya malul kalması halinde, çocuğuna lise 4'üncü sınıfın sonuna kadar her yıl 10 bin lira ödeme yapılıyor.
Yıllık 10 bin lira teminatla bir öğrencinin tüm eğitim sürecini güvence altına alan bu poliçenin toplam priminin 849 lira olduğu kaydedilirken, bu primin 10 taksit halinde sadece ilk yıl ödendiği ve toplam 13 yıllık teminat verdiğinin altı çizildi.

Finans Emeklilik'in işsizlik sigortası her derde deva

İşsizlik teminatının önemine dikkat çeken Finans Emeklilik Genel Müdürü Ajlan Sözütek, bu poliçeyle müşterilere sundukları teminatlarla ilgili şunları söyledi: “Tazminat anında kişinin durumuna göre tazminat ödemesi oluşturuyoruz. Ürün sahibi kişi bordrolu olarak çalıştığı dönemde kendinden kaynaklı olmayan nedenlerle işini kaybetmişse, işsizlik tazminatı ödemesi gerçekleştiriliyor.
Aynı durumu yaşayan kişi serbest meslek erbabıysa bu durumda geçici iş göremezlik tazminatı ödemesi yapılıyor. Müşteri, emekli ya da ev hanımı gibi, gelir elde etmek amaçlı herhangi bir faaliyette bulunmuyorsa, bu durumda gündelik hastane tazminatı ödeniyor.
Kişi bordrolu bir çalışan ise işsiz kaldığında kendisine tazminat ödüyoruz. Eğer krediye bağlı bir ürünle bağlantılı olarak bu ürünü satın almışsa, işsiz kalması durumunda sigorta şartları dâhilinde 6 aya kadar kredi borcunu ödüyoruz.”