faizsiz konut sistemi
Haberler / Sektörel Haberler / İşte faizsiz konut sistemiyle ilgili tüm detaylar!

İşte faizsiz konut sistemiyle ilgili tüm detaylar!

Sektörel Haberler 01.04.2021 10:30

BDDK, faizsiz konut ve otomobil edindirme sistemiyle ilgili tüm soruları yanıtladı.

Tasarruf finansman sözleşmelerinde finansman döneminin azami vadesi, konut ve çatılı işyeri sözleşmeleri için 120 ayı, taşıt sözleşmeleri için 60 ayı aşamayacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Faizsiz konut ve otomobil edindiren şirketlere düzenleme getiren yasanın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da (BDDK) tasarruf finansman şirketlerine ilişkin gündeme gelen soruları yanıtladı. Müşteriler, tasarruf finansman sözleşmesi imzalanmasını takip eden 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayabilecek.

Halihazırda tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketler 7 Nisan'a kadar BDDK'ya başvuruda bulunarak, durumlarını en geç 6 ay içinde kanun hükümlerine uygun hale getireceklerine veya müşteri hak ve menfaatlerini zarara uğratmadan tasfiye olacaklarına dair bir plan sunacak.

Şirketlerin iradi tasfiyeleri kurulun iznine tabi olacak. Kurul tarafından iradi tasfiyeye ilişkin izin verilmesinden itibaren 15 gün içerisinde tasfiye işlemlerine başlanacak. Tasfiye sürecinde tahsisat ödemeleri başta olmak üzere şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyecek işlemlere izin verilmeyecek.

İradi tasfiye halinde şirket bir plan çerçevesinde müşterilerine karşı olan yükümlülüklerini yerine getirecek. Ancak bu tasfiye sürecinde müşterilerin hak ve menfaatlerinin zarara uğratıldığının tespit edilmesi halinde iradi tasfiye izni iptal edilerek bir tasfiye komisyonu atanacak.

SERMAYE ŞARTI İÇİN 6 AY SÜRE

Tasarruf finansmanı faaliyetinde bulunacak kuruluşların nakden ve her türlü muvazaadan ari en az 100 milyon lira ödenmiş sermayeye sahip olması gerekecek. Söz konusu tutarın intibak sürecinde olan şirketler için başvuru tarihinden itibaren 6 aylık sürede tamamlanması gerekecek. Gayrimenkul veya menkul bir varlık tasarruf finansman şirketlerinde ödenmiş sermaye olarak dikkate alınmayacak.

Tasarruf fon havuzunda biriken tutarların tutulduğu hesaplar, şirketin kendi hesaplarından ayrılacak. Bu hesaplar, sözleşmelerini finansman döneminden önce sona erdiren veya cayma hakkını kullanan müşterilere yapılacak geri ödemelerle tahsisat ödemeleri ve bu madde kapsamındaki yatırım faaliyetleri dışında kullanılamayacak.

KONUT VE TAŞIT SÖZLEŞMELERİ...

İzinleri almaksızın tasarruf finansman faaliyetlerinde bulunan kişiler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Tasarruf finansman sözleşmelerinde finansman döneminin azami vadesi, konut ve çatılı işyeri sözleşmeleri için 120 ayı, taşıt sözleşmeleri için 60 ayı aşamayacak.

Müşteriler, tasarruf finansman sözleşmesi imzalanmasını takip eden 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayabilecek.

Sabah