Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri

Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde kalite artacak

Sektörden Haberler Emine Pile 26.11.2015
64. Hükümet Programı'nda müteahhitlik sektörüne yönelik konular da yer aldı.
64. Hükümet programında inşaat, teknik müşavirlik ve müteahhitlik sektörlerine ilişkin hedeflere de yer verilerek, hükümetin inşaat sektörüne bakışının sağlam, güvenli ve estetik yapıların üretildiği, güçlü bir sektörel alt yapı kazandırmak yoluyla Türkiye'yi dünyaya ihracat yapabilecek konuma getirmek yönünde olduğu vurgulandı. 

Bu yaklaşımla hem vatandaşlara daha ucuz ve güvenli konutlar sağlanması hem de dev yatırımların yerli üretimle gerçekleştirilerek firmaların dünya ölçeğinde tecrübe kazanarak daha da güçlenmesinin öncelik olmaya devam edeceği kaydedilen programda, şu ifadeler kullanıldı:
"64. Hükümet döneminde iç piyasada rekabet ortamının kalite ve yüksek nitelikli talep üzerine kurulmasını sağlayacağız. Yerli teknik müşavirlik firmalarının inşaat sektörünün tüm üretim süreçlerinde ve kamu-özel işbirliği projeleri ile kentsel dönüşüm gibi alanlarda daha etkin faaliyet göstermelerini temin edeceğiz. Bu şekilde bir yandan kalite bilincinin yerleşmesine, diğer yandan yenilikçiliğin gelişmesine katkı sağlayacak, sektörün rekabet gücünü artıracağız.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI DA GELİŞTİRİLECEK 

Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde kaliteyi artıran ve yapı malzemelerinin ihracat potansiyelini yükselten faaliyetleri destekleyeceğiz. Yurtdışı müteahhitlik projelerinin finansmanı amacıyla muhatap devletlerin garantisi altında ilgili ülkelerdeki kamu kuruluşlarına kullandırılacak kredilerin yanı sıra özel sektördeki fırsatların değerlendirilmesini teminen yurtdışında yerleşik bankalara kredi açılması uygulamasını yaygınlaştıracağız."

Yapı denetimi sisteminin, mevzuat değişiklikleri ve teknolojik gelişmelere uyum esnekliğini artıracak iyileştirmelerin de yapılacağı açıklanan programda, piyasa gözetim ve denetim sistemlerinin iyileştirileceği ve laboratuvar kapasitesinin artırılacağı bildirildi. 

Programda, inşaat sektöründe iş gücü niteliğinin de yükseltileceği, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının geliştirileceği kaydedilerek, "Kullanıcı odaklı, güvenli, çevreyle barışık, enerji verimli ve mimari estetiğe sahip yapıların üretimi için tasarım ve yapım standartları geliştireceğiz" denildi. 

Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri