akkök holding

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde 'Gayrimenkulün Geleceği' konuşuldu

Sektörden Haberler 24.03.2018 11:43

Akkök Holding’in oturum sponsorluğunda gerçekleşen ‘Gayrimenkulün Geleceği’ konulu panelde katılımcılar, sektörün gündemini konuştu.

Gayrimenkulün Geleceği' konulu panele NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Doç.Dr. Feyzullah Yetgin katıldı.

ABD ve Avrupa'da Bizdeki Kadar Mülkiyet Arzusu Yok

NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, konutun dünyada ikamesi olmayan birkaç üründen biri olduğunu belirtti. Timur; “OECD ülkeleri içinde konut ihtiyacı ve satışında ABD'den sonra ikinciyiz. Dünyada paylaşım ekonomisi yaygınlaşıyor. İnsanlarda ortak alanları paylaşma görüşü giderek daha popüler oluyor. Biz de böyle yenilikçi projelerin peşinde olmalıyız” dedi.

Müktesep Hak Konusu Yabancı Yatırımcıyı Ürkütüyor

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Doç.Dr. Feyzullah Yetgin de, yabancı gayrimenkul yatırımcısının Türkiye'den sınırlı sayıda mülk satın almasının nedeninin müktesep hak sorunu olduğunu belirtti. Yetgin; “Ruhsatınızı aldığınız projeye iskan aşamasında ‘İskan yok' denebiliyor. Yabancıya satışta tapu işlemlerinin de hızlanması gerekiyor” dedi.