TUVIUS

TUVIUS, gayrimenkul sektöründe yeni bir sayfa açıyor

Sektörden Haberler Emine Pile 23.11.2016
Türkiye Veri İşleme Üssü TUVIUS, gayrimenkul sektörünün ihtiyaç duyduğu İstanbul Gayrimenkul Kıymetler Borsası’nın temelini attı.
Milyonlarca ölçülebilir veya ölçülemez özellikleri içeren verileri standardize edip Big-Data ve Data-Base ortamında işleyerek sorgu çıktıları ile kullanıcılara anlık olarak sunabilme kapasitesine sahip olan TUVIUS, sektörde yeni bir sayfa açıyor.   

Türkiye ekonomisine liderlik yapan İstanbul'un temel ekonomik dinamiği olan, ancak veriler itibariyle bilinmezliklerle dolu gayrimenkul sektöründe yüz milyarlarca dolara ulaşan hareketliliğinin sağlıklı bir şekilde izlenmesi, yerel ve uluslarası sektör temsilciliklerinin temel beklentisini oluşturuyor. Gayrimenkul sektöründe güncel veri akışının şeffaf, güvenilir, tarafsız, izlenebilir ve sürekli olması sektörün önceliklerinin başında geliyor. Bilgi kirliliğinden ve spekülatif yaklaşımlardan arındırılmış rehber dokümanların yetersizliği sektörün önünde duran en büyük sorunlar arasında bulunuyor.

Gayrimenkul Kıymetler Borsası'nın temeli 

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta faaliyet  gösteren Türkiye Veri İşleme Üssü TUVIUS, teknolojik altyapı yatırımı ve Ar-Ge çalışmalarıyla hayata geçirdiği ADR Türkiye Gayrimenkul Bilgi Bankası ile gayrimenkul sektörünün bu temel sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırarak sektörde yeni bir sayfa açıyor. 

TUVIUS'un ADR Türkiye Gayrimenkul Bilgi Bankası'nda milyonlarca ölçülebilir veya ölçülemez özellikleri içeren veriler, standardize edilip Big-Data ve Data-Base ortamlarında işlenerek sorgu çıktıları ile kullanıcılara anlık olarak sunuluyor. Güncel ve sağlıklı verilerle geniş bir analiz yeteneğine sahip olan TUVIUS, çeşitli şekillerde piyasaya yönelik gayrimenkul arzlarına ait sonuç göstergelerini, İstanbul'da adreslendiği il-lçe-mahalle-semt-ada-sokak ve noktasal detayları, mekânsal dağılımları ve bu verilerin ortaya koyduğu bulguları, binlerce detay ve grafik harita görselleriyle anlık raporlayabiliyor. 

66.752 sektör temsilcisi için temel referans

Yüzlerce  milyar dolarlık dev bir ekonomik hacme sahip olan İstanbul gayrimenkul arzındaki hareketlilikler, denetim, gözetim ve güvenden uzak, spekülasyon ve manipulasyonlara açık ortamlarda devam ediyor. TUVIUS'un İstanbul Gayrimenkul Kıymetler Borsası niteliğindeki modellemesi ise piyasaya arzın ve arz edenin güven düzeyi, güvenirlilik puanları, sektörün güven endeksi, 66.752 sektör temsilcinin ve milyonlarca muhatabın acil ihtiyaçlarını değerlendirebiliyor, klasifiye edilmiş ürünlerle gayrimenkul sektörünün çıtasını yükseltiyor.

Sektörün gerçek gelişimi izlenebiliyor

TUVIUS'un izlenebilen veri setleri ve sorgulamalarından ve bunlara dayalı periyodik çıktılarından her yıl katlanarak büyüyen gayrimenkul sektörünün arz talep baskısı, bu baskının ortaya koyduğu dinamikler, Türkiye'nin, hatta bölge ülkelerinin ekonomisine lokomotif olacak büyüklükte ve hareketlilikte olduğu değerlendirilebiliyor. Bulguların sürekliliği ve izlenmesi, metropol genelinden ilçeler ve mahallelere, hatta daha alt alanlara kadar yapılabiliyor. Süreç “güven otoritesi” düzeyinde Yıldız Teknik Üniversitesi teknopark ortamında, yazılım donanım ve uzmanlık kapasitesiyle, her türlü teknolojik altyapı olanaklarının tesis edildiği merkezde işleniyor ve sürekli  görselleştiriliyor. 

Süreci sürekli izleyebilen Türkiye Veri İşleme Üssü: ADR Gayrimenkul Bilgi Bankası'nın devasa büyüklüklerde veriyi işleme kapasitesine sahip uzman kaynağı ve teknolojik altyapısıyla, arza konu gayrimenkul kıymetlerin ve sektörün gelişim potansiyelleri görünür kılınıyor, gelişim, dönüşüm ve yatırım kabiliyeti piyasa dinamikleriyle örtüştürülüyor. Bu bağlamda TUVIUS, gayrimenkul yatırım ortamının iyileştirilmesine ve Gayrimenkul Kıymetler Borsası'na yönelik katkılarıyla yüksek bir kapasiteye sahip bulunuyor.

 “Gayrimenkul Kıymetler Borsası'nın temellerini attık”

TUVIUS Genel Müdürü İshak Kurtuluş Altun, ekonomik açıdan büyük önem taşıyan Gayrimenkul Kıymetler Borsası ve TUVIUS hakkında şunları söylüyor:  “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014 yılında yaptığı ‘Türkiye'de Gayrimenkul Kıymetler Borsası kurulmalıdır' çağrısının ardından, kamu, özel sektör ve çeşitli üniversitelerde bu konuyla ilgili yoğun bir hareketlenme yaşandı. YTÜ Teknopark'ta faaliyette gösteren TUVIUS'un çalışmalarıyla ise hemen hemen nihai noktaya ulaştık. Gayrimenkul Kıymetler Borsası'nın kurulması konusuna Cumhurbaşkanımız, son olarak İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nde de değindi. Bu oluşumu ne kadar hızlı hayata geçirirsek kazancımız o kadar büyük olacaktır.”

TUVIUS'un çalışmalarıyla İstanbul'da gayrimenkul sektörünün emarına kadar inen dev bir hizmet ağı üretildiğini kaydeden Altun, sistem bünyesinde yüzlerce milyar dolarlık İstanbul gayrimenkul arz/talep piyasasında en çok aranan güven otoritesinden arzın güvenirlik endekslerine ve sektör temsilcilerinin güvenirlilik derecelerine kadar çıktıların yayınlandığını belirtiyor. Şehir plancıları, avukatlar, mimarlar, harita mühendisleri, jeoloji mühendisleri, sosyologlar ve iletişim uzmanları gibi farklı disiplinlerden oluşan geniş kadrosuyla faaliyet gösteren TUVIUS'un büyük bir başarıya imza attığını ifade eden Altun, gayrimenkul sektöründe istisnasız her konuda son derece detaylı ve somut analizleri güncel ve sağlıklı verilerle ortaya koyma gayretinde olduklarını vurguluyor.   

Türkiye Veri İşleme Üssü TUVIUS İstanbul Gayrimenkul Kıymetler Borsası