İstanbul'da denize nazır sıra sıra binalar

Türkiye’de 6 ayda 635 bin 50 konut satıldı!

Sektörden Haberler Ayşe Özlem Kuruca 14.08.2015
Kurumsal Finans alanında danışmanlık hizmeti veren BESFİN’in hazırladığı inşaat sektörü verilerine göre Türkiye’de 6 ayda 635 bin 50 konut satıldı.
Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektörünün ekonomiye katkısı göz ardı edilemeyecek kadar çok. Yazın ve Ramazan ayında gerileyen inşaat ekonomisinin, Eylül ayında sektörün hareketlenmesiyle eski haline dönmesi umut ediliyor.

2015'in ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 2,3 oranında büyüme sergilerken inşaat sektörünün yüzde 3,5 oranında daraldığını görüyoruz. 

2014 yılının başından itibaren yükselen enflasyon oranı yılsonunu yüzde 8,85 ile kapatırken 2015 yılında düşüş trendine girip 2015 Temmuz ayında yüzde 8'e düşmüştür.

2014 Nisan ayından itibaren düşen Tüketici Güven Endeksi 2015 yılında da düşüş trendini devam ettirmiş ve 65 puana kadar gerileyen Endeks 2008 – 2009 dönemi seviyesine gerilemiştir. 

Büyüme hızının yavaşlaması, enflasyonun gerilemesi ve Tüketici Güven Endeksinin düşmesi ekonomide talep yönünden zayıflamaya sebep olma ihtimalini doğuruyor.

Tüketici kredilerinin yüzde 46'sı konut için harcanıyor

2015 yılı içinde Temmuz sonuna kadar ortalama konut kredisi faiz oranı yüzde 11,35 oranında seyrederken Temmuz ayı ortalaması yüzde 12,3 seviyesindedir. 

Bina inşaatı maliyetindeki artış…

2015 Nisan ayında Şubat ayına göre toplam istihdam yüzde 2,6 oranında artarken İnşaat sektöründe istihdam yüzde 7,1 oranında artış gösterdi. 

2015'in ilk çeyreğinde saatlik işgücü maliyeti genelde yüzde 12,7 oranında artarken inşaat sektöründe artış yüzde 15,3'dür. Son 3 yıla göre inşaat sektöründeki işgücü maliyetinin büyüme oranının yavaşladığını görüyoruz.

İnşaat sektöründe görülen daralma, enflasyonun düşüş göstermesi sonucunda inşaat sektöründeki işgücü maliyetinin büyümesinde görülen yavaşlama aynı zamanda bina inşaatı maliyetinde de  görülüyor. Bina İnşaatı maliyet endeksi 2015 ikinci çeyreğinde yüzde 6,3 oranında büyüme kaydetti.

İnşaat Sektörü Ciro ve Üretim Endekslerine bakıldığında 2012'nin ilk çeyreğinde görülen gerilemeden sonra 2013 yılında üretim endeksinde görülen hızlı büyümeye karşın ciro endeksinin kısmen daha yavaş büyümesi bu dönemde inşaat firmalarının konut stokunu arttırdığını gösteriyor. 

2014 yılında ise tam tersi bir durum gözlenip ciro endeksi hızlı artış sergiledi. Böylece konut stokları eritilirken 2015 yılında da 2014 yılına göre benzer şekilde hareket ettiği görülmesi büyüme rakamlarının düşmesine neden olmuştur.

Geçmiş yıllara göre bakıldığında da İnşaat Güven Endeksinin Mayıs ayından Temmuz sonuna kadar düştüğü görülmektedir.

635 bin 50 konut satıldı

2015 Haziran ayında konut satışları hızlı bir çıkış yakalayarak 2014 yılının ilk yarısına göre yüzde 21 oranında büyüme görüldü. 2015'in ilk 6 ayında toplam 635.050 konut satılırken bunun yüzde 55'i ikinci el konutlar ve yüzde 16'sı ipotekli olarak ilk satışı yapılan konutlardır.

 

Konut satışı en çok Şanlıurfa' da arttı

Konut satışı en çok artan iller Şanlıurfa (%34), Manisa (%33), Mersin (%31), Kocaeli (%31) ve Çanakkale (%29). Ankara %22 ile Türkiye ortalamasının üstünde kalırken İstanbul yüzde 15 ve İzmir yüzde 20 ile Türkiye ortalamasının altındadır. 

Konut satışı Türkiye ortalamasının altında kalan illere bakıldığında Kayseri, Samsun, Gaziantep, Tekirdağ, Sakarya, İzmir, Muğla, İstanbul, Antalya ve Konya olduğu görülüyor. 

İstanbul'da yabancılara konut satışı arttı!

Yabancılara yapılan konut satışı 2014 yılının ilk 6 ayına göre yüzde 22 oranında artarak 10.353'e yükseldi. Türkiye genelinde yapılan konut satışı yüzde 21 oranında büyürken yabancılara yapılan konut satışında yaşanan artış hızı Türkiye ortalamasının üstüne çıkmış oluyor.  

Haziran 2015'e kadar yabancılara en fazla konut satılan illerden Antalya yüzde 8 oranında gerilerken İstanbul'da artış yüzde 32'dir. Bu dönemde İstanbul'da yapılan toplam konut satışı yüzde 15 oranında artarken Antalya'da yüzde 15 oranında yükseliş görülüyor. İstanbul gibi Muğla'da da yabancılara konut satışları yüzde 54 oranında artarken yapılan toplam konut satışının yüzde 16 oranında artış kaydediliyor.

Yabancılara yapılan konut satışlarının toplam satışlar içindeki payına bakıldığında yüzde 12,3 ile Yalova en yüksek paya sahip. Yalova'nın ardından yüzde 8,5 ile Antalya gelirken Muğla yüzde 4,3 ile 3. sıradadır. 

Satış adedi bakımından en yüksek değere sahip olan İstanbul'da yabancıların konut satışları içindeki payı yüzde2,7'dir.

Konut satışı Türkiye konut satışı İstanbul konut satışı konut sektörü