konut finansmanı

Kredi kullanan sigorta şirketini seçebilecek

Sektörden Haberler Emine Pile 14.03.2015
Kredi kullandırılırken yapılan sigortalara ilişkin esaslara göre kredi kullananın sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamayacak.
Hazine Müsteşarlığının "Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalara Uygulama Esasları Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, söz konusu sigortalar konusunda, kredi sözleşmesi yapılmadan önce, kredi kuruluşu tarafından kredi kullanana bilgi verilecek. Kredi kuruluşunun aracı olduğu kredi bağlantılı sigorta sözleşmelerine ilişkin bilgilendirme yazılı olarak yapılacak. Kredi bağlantılı yapılan meblağ sigortalarının kredi kalan borç tutarıyla uyumlu olmasını sağlamak amacıyla sigorta teminat tutarları, sigorta konusuna dahil olan anapara ile faiz ve benzeri yükümlülükler de dikkate alınarak, yıllık azalan tutarlı veya aylık, üç aylık gibi kredi borcu ödeme periyoduna bağlı azalan tutarlı şekilde belirlenecek.

Bu sigortalar, sigorta süresi kredi vadesine uyumlu olacak biçimde uzun süreli veya yenilemeli şekilde akdedilecek. Sigorta süresinin kredi vadesine eşit olmadığı ve yenilemeli şekilde akdedilen sigortalarda son yenileme döneminde kredi vadesinin bitimine kalan süre dikkate alınarak kredi vadesiyle sigorta süresinin uyumlu olmasını teminen, bir yıldan kısa süreli sigorta sözleşmeler düzenlenecek.

Meblağ sigortalarında kredi borcunun belirlenen vadeden önce geri ödenmesi veya kredi borç yapısında değişiklik olması durumlarında, kredi kullananın kredi kuruluşu tarafından bilgilendirilmesi ve onayının alınması koşuluyla poliçe mevcut koşullarıyla devam ettirilebilecek, sonlandırılabilecek veya kredi borç yapısında gerçekleştirilen değişikliğe göre mevcut sigorta poliçesi teminat tutarları ve sigorta süresi revize edilebilecek. Konut finansmanı kapsamında kullandırılan kredilerle ilgili olarak kredi konusu konut için yapılan sigortanın bedeli kredi tutarından bağımsız olacak. Bu sigortalarda, sigorta bedeli konutun yeniden yapım maliyeti esas alınarak belirlenecek, ancak bu maliyetin tespitinde arsa değeri dikkate alınmayacak.

Kredi kullanan sigorta şirketini seçebilecek

Kredi kullananın sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamayacak. Sigorta sözleşmesine veya kredi sözleşmesine sigortanın belirli bir sigorta şirketine yaptırılmasına ilişkin konan her türlü şart hükümsüz olacak. İhtiyari sigortalarda, şirketin risk kabul politikası kapsamında belirlenen yenileme kriterleri kredi vadesi süresince kredi kullanan aleyhine değiştirilemeyecek.

Bugünden önce akdedilmiş olan kredi bağlantılı ve uzun süreli sigorta sözleşmeleri için yönetmelik kapsamında düzenlenmiş olan bilgi formu, katılım sertifikası veya poliçe verilmesine gerek olmayacak. Yönetmelik, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

sigorta teminat tutarları kredi kullanımı konut finansmanı