mini toplu konut programları

Köy ve beldelere mini toplu konutlar geliyor!

Sektörden Haberler Emine Pile 02.04.2015
Kalkınma Bakanlığı’nın hazırladığı Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ile kırsal alanlarda kalkınma hızlandırılarak mini toplu konutlar yapılacak.
Son dönemde hız kazanan toplu konut projeleri, köylere ve beldeleri de kapsayacak. Köylerde ve beldelerde yöresel mimari kimliği yansıtan mini toplu konut programları geliştirilecek. 

Kalkınma Bakanlığı'nın koordinasyonunda hazırlanan Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi doğrultusunda kırsal alanlarda kalkınmanın hızlandırılmasına yönelik bir dizi tedbir alınacak.

Kırsal alanlarda asgari refah düzeyinin ülke ortalamasına yaklaştırılması, buralardaki iş ve yaşam koşullarının kentsel alanlarla uyumlu olarak yerinde geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması amaçlanıyor. Kırsal politikanın genel çerçevesini, kırsal ekonominin geliştirilmesi ve istihdam imkanlarının artırılması, beşeri sermayenin geliştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması, sosyal ve fiziki altyapının geliştirilmesi, kırsal çevrenin iyileştirilmesi ve doğal kaynakların korunması ile yerel kalkınma kapasitesinin güçlendirilmesi oluşturacak.

KIRSAL POLİTİKANIN HEDEF KİTLESİNİ HALK OLUŞTURACAK

Kırsal politikaların hedef kitlesini, tarım politikasında olduğu gibi sadece çiftçiler veya tarımsal işletmeler değil, kırsal yerleşimlerde ikamet eden tüm bireyler veya hane halkları oluşturacak. Kalkınmanın hızlandırılmasında, kırsal ekonominin geliştirilmesi ve istihdam imkanlarının artırılmasının yanında, sosyal ve fiziki altyapıyı geliştirmesi de önemli yer tutacak. Bu kapsamda, köy bağlısı yerleşim yeri sayısındaki artışın disiplin altına alınması yönünde hukuki düzenlemeler yapılacak.

MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ GÜÇLENDİRİLECEK

Aile hekimliği uygulaması kapsamında köylere yönelik mobil sağlık hizmetleri altyapısı güçlendirilecek. İlköğretim sonrasında köylerdeki öğrencilerin ortaöğretime gecçişlerini teşvik etmek için yakın ilçe veya beldelerdeki okulların barınma kapasitesi ve öğrenciler için burs imkanları artırılacak. Taşımalı eğitim hizmeti, köylerdeki ortaöğretim öğrencilerini de kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak. Kırsal nüfusun bilgi işlem teknolojilerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla uygun belde ve ilçe merkezlerinde kamu internet erişim merkezleri kurulacak. Kücçk ölçekli tarımsal altyapı konusunda ulusal ölçekte entegre altyapı programları başlatılacak. Afetlere dayanıksız konutlarda yaşayan haneler öncelikli olmak üzere köylerde ve beldelerde yöresel mimari kimliği yansıtan mini toplu konut programları geliştirilecek.

GEÇİMLİK TARIMA MİKRO İŞLETME DESTEĞİ

Okul öncesi eğitim hizmetinde mobil eğitim hizmetleri altyapısı güçlendirilecek. Kırsal alanlarda beşeri sermayenin geliştirilmesi ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik olarak da yoksul hanelere yönelik piyasa garantili mikro kredi destekleri geliştirilecek. Genel eğitim seviyesinin düşük olduğu ilçelerde yetişkin gruba yönelik mesleki eğitim faaliyetleri programlanacak. Genç ve yetişkin kırsal iş gücü için meslek yüksekokullarıyla işbirliği içinde uygulamalı yaygın eğitim programları oluşturulacak. Geçimlik düzeyde tarım yapan işletmelere mikro işletmecilik temelinde gelir desteği uygulaması yürütülecek. Yaşlılara ve engellilere yönelik sosyal hizmetler için yerel kurumsal altyapı geliştirilecek.

mini toplu konut programlar kırsal alanlarda kalkınma