OECD

Konutta ve çevresel koşullarda gelişme var!

Sektörden Haberler 04.12.2017 12:15

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de son on yılda konut karşılanabilirliğinin geliştirildiği görülüyor.

Temel hijyene erişimin olmadığı konutlarda yaşamını sürdürenlerin oranı OECD ortalamasındaki düşüşe kıyasla Türkiye'de altı kat daha düşmüş. Diğer taraftan, yüzde 8.2'lik oranla OECD ortalamanın üzerinde kalmış.

Çevresel koşullar bakımından da yerel su kalitesinden memnun olduğunu ifade edenlerin oranının halihazırda 10 yıl öncesine göre 4 puan daha yüksek. Diğer taraftan, hava kirliliğine maruz kalma oranı 2005 ile 2013 yılları arasında yıllık bazda yüzde 12 düzeyinde artmış.

Rapordaki verilere göre, Türkiye 2005 yılından bu yana yaşam memnuniyeti göstergesi itibarıyla OECD ülkeleri içinde gelişme gösteren ülkeler arasında.

Türkiye'de gerçekleşen cinayet oranı OCED ortalamasının yarısından az olmakla birlikte, nüfusun yüzde 61'i geceleri yalnız yürürken kendini güvende hissettiğini ifade etmiş. Söz konusu oran da yüzde 69 olan OECD ortalamasının altında.

OECD verilerine göre, küresel ekonomik krizin de etkisiyle 2009 yılında Türkiye'de yüzde 59.4 ile en yüksek seviyesine ulaşmış olan işgücü piyasası güvencesizliği, ne yazık ki henüz kriz öncesi oranına gerilememiş durumda. Ayrıca, işgücü piyasası güvencesizliğinin OECD ülkeleri içinde en yüksek olduğu ülke Türkiye.

Araştırma kapsamında web sitesi üzerinden kullanılan oylara göre, Türkiye'deki en önemli sosyo-ekonomik konular; sağlık, eğitim ve yaşam memnuniyeti.