konut

Konut satış fiyatları en çok Batman'da yükseldi

Sektörden Haberler 19.06.2018 10:08

REIDIN tarafından hazırlana Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi’ne göre Mayıs ayında bir önceki aya göre %0.54 oranında artış gerçekleşti.

Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi'nde (TR-81) Mayıs ayında bir önceki aya göre %0.54 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre ise %9.97 oranında artış gerçekleşti.

Mayıs ayında Batman'da metrekare başına konut satış fiyatları %2.08 oranında arttı ve Batman satış fiyatlarının en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde Artvin'de metrekare başına konut satış fiyatları %1.83 oranında azalmış ve Artvin satış fiyatlarının en çok azaldığı şehir olmuştur.

Türkiye genelinde 81 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi'nde (TR-81) Mayıs ayında bir önceki aya göre %0.79 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre ise %7.32 oranında artış gerçekleşti.

Mayıs ayında Bingöl'de metrekare başına konut kira değerleri %2.06 oranında arttı ve Bingöl kiraların en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde Bayburt'ta metrekare başına konut kira değerleri %2.00 oranında azaldı ve Bayburt kiraların en çok azaldığı şehir oldu.

REIDIN Amortisman Süresi (Yatırım Geri Dönüş Süresi), ilgili bölgede satın alınan ya da alınacak olan konutların kiraya verilmesi durumunda satış fiyatının kaç yıl içerisinde yıllık kira değeri ile karşılanabileceğini göstermektedir. Mayıs ayı itibarıyla en düşük amortisman süreleri Aydın, Van ve Kırklareli şehirlerinde ölçülmüştür.

REIDIN Yıllık Brüt Kira Getiri Oranları yıllık konut Türk Lirası cinsinden kira değerinin konutun satış fiyatına bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Mayıs ayı itibarıyla en yüksek yıllık brüt kira getiri oranları Aydın, Van ve Kırklareli şehirlerinde ölçülmüştür.

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, Nisan ayında bir önceki aya göre;

%0.28 oranında artış gerçekleşmiş olup, geçen yılın aynı dönemine göre %3.55 oranında ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise %80.90 oranında artış gerçekleşmiştir.

İstanbul Asya Yakası'nda yer alan markalı konut projelerinde %0.26 oranında; İstanbul Avrupa Yakası'nda yer alan markalı konut projelerinde %0.28 oranında artmıştır. Endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul Asya Yakası'ndaki projeler Avrupa Yakası'na kıyasla 10.90 puan fazla artış göstermiştir.

1+1 konut tipinde %0.28 oranında artmış; 2+1 konut tipinde %0.16 oranında artmış; 3+1 konut tipinde %0.33 oranında artmış ve 4+1 konut tipinde %0.25 oranında artmıştır.

51-75 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda %0.34 oranında artmış; 76-100 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda %0.11 oranında artmış; 101-125 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda %0.27 oranında artmış; 126-150 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda %0.17 oranında artmış; 151 metrekare ve daha büyük alana sahip konutlarda %0.25 oranında artmıştır.

Mayıs ayı stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazlı %4.5 oranında, metrekare bazlı ise %4.4 oranında stoklarda erime gözlemlenmiştir.

Mayıs ayında markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların %7'lik (son 6 aylık ortalama %6) kısmı yabancı yatırımcılara yapılırken, tercih noktasında ağırlıklı olarak 2+1 özellikteki konutların öne çıktığı gözlemlenmiştir.

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, Mayıs ayında peşinat kullanım oranı %39, banka kredisi kullanım oranı %39 ve senet kullanım oranı %22 olarak gerçekleşmiştir.

Mayıs ayında satışı gerçekleştirilen konutların %33'ü bitmiş konut stoklarından oluşurken, %67'si ise bitmemiş konut stoklarından oluşmaktadır.