iş gyo kurumsal yönetim derecelendirme notu

İş GYO’nun Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 9,48'e çıktı

Sektörden Haberler 05.12.2017 13:41

SAHA tarafından, yayımlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu doğrultusunda, İş GYO’nun kurumsal yönetim derecelendirme notu 9,48’e çıktı.

2012 yılından itibaren Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi'nde yer alan İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından 5 Aralık 2017'de yayımlanan yeni Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu doğrultusunda “%94,76” notu (10 üzerinden 9,48) ile derecelendirildi. 
 
SAHA bu derecelendirme çalışmasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ocak 2014 tarihinde yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni baz alan yeni metodolojisini kullanmış olup, İş GYO'nun kurumsal yönetim derecelendirme notunun ağırlıklandırılmış dört ana bölüm itibariyle dağılımı ise şöyledir:
 
Ana Bölümler                             Ağırlık              Not
Pay Sahipleri                                 25%              91,49
Kamuoyu Aydınlatma ve Şeffaflık 25%              98,46
Menfaat Sahipleri                          15%              96,70
Yönetim Kurulu                              35%             93,63
 
Ortalama Derecelendirme Notu                     94,76
 
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin  kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki isteklilik ve bu doğrultuda gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmeler göz önüne alınarak, şirketin kurumsal yönetim derecelendirme notu geçtiğimiz yıl 9,34 iken bu yıl 9,48 olarak güncellenmiştir.