İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı

İş güvenliği kuralına uymayanın işine son verilecek!

Sektörden Haberler Emine Pile 24.01.2015
İnşaat kazaları ve maden faciaları, iş güvenliği konusunda bazı kuralların değiştirilmesini sağladı ve 3 kez uyarı kuralı getirildi.
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı'nın alt komisyondaki çalışmaların tamamlanması ile işçinin iş güvenliği konusunda uyması gereken kurallara değişiklik getirilmesi sağlandı. Söz konusu değişiklik ile iş güvenliği kurallarına uymayan işçinin 3 kez uyarılması halinde iş aktinin feshedilmesi kuralı getirildi. Buna göre, işçinin kişisel koruyucu donanımı kullanmaması, makine ve teçhizatın koruyucusunu etkisiz hale getirmesi işine son verilmesine neden olacak.  

Gece çalışmasında saatler ne olacak? 

Tasarıda yapılan değişiklikle hizmet sektöründe fazla çalışma yaptırılmasına ilişkin hüküm eklendi. Yasaya göre gece döneminde fazla çalışma yaptırılamıyor. Buna karşılık fiili durum oluştuğunda mesai ücreti ödeniyor, buna karşılık denkleştirme süresi uygulanamıyor. Sanayiden sayılmayan işlerde (hizmet sektöründe) gece olarak tanımlanan süre içinde 7,5 saatten fazla çalışma imkanı getirildi. İşverenler, 1,5 saatlik dinlenme süresi vererek, ya mesai ödemesi yaparak ya da denkleştirme uygulayarak çalıştırabilecek. 

Af süresi, 3 aydan 6 aya çıktı

Tasarıda yapılan değişiklikle iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ya da hekimi sözleşmesi imzalamayan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerine yönelik af süresi uzatıldı. Kabul edilen önergeyle daha önce üç ay olan bu süre altı aya uzatıldı.

Uzaktan çalışmada değişiklik yok 

Tasarıdaki uzaktan çalışma konusu ise yerini korudu. Uzaktan çalışma, “işçinin işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edinimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi” şeklinde yeniden düzenlendi. 

Dünya

iş güvenliği iş kazaları İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı