inşaat

İnşaat sektöründe reklam yatırımları arttı

Sektörden Haberler Emine Pile 22.03.2017
Reklamcılar Derneği, 2016 yılı toplam reklam yatırımlarını düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı.
33 yıldır faaliyet gösteren Reklamcılar Derneği, üyesi olan medya ajanslarından gelen verilerle hazırladığı 2016 yılı toplam reklam yatırımlarını düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.  

Şubat ayında yapılan seçimle göreve gelen derneğin yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanı Nil Bağcıoğlu sözcülüğünde, Asbaşkan Demet İkiler ve Genel Müdür Ayşegül Molu'nun katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Reklamcılar Derneği'nin 105 tüzel ve 27 gerçek kişi üyesiyle sektörü temsil eden başlıca STK olduğuna dikkat çekildi. Reklamcılar Derneği Başkanı Bağcıoğlu, geçtiğimiz yılın reklam ve medya yatırımlarını değerlendirirken mecra yatırımlarındaki değişim, büyümeye etki eden sektörler gibi konular hakkında da bilgi verdi. Medya reklam yatırımlarının bir önceki yıla göre % 10.96 büyüdüğünü söyleyen Bağcıoğlu, ekonomik açıdan zorlu bir yıl yaşanmasına rağmen bu alandaki istikrarlı büyümenin sürdüğünü söyledi. 

Dünyada reklam yatırımları yüzde 6,5 büyüdü 

Reklamcılar Derneği Medya Asbaşkanı Demet İkiler toplantıda, 2016'da reklam yatırımlarının öngörüldüğü gibi tüm dünyada yaklaşık yüzde 6,5 büyüdüğü, 2017'de ise yüzde 6'lik bir büyüme beklendiği açıklandı. Ülkeler bazında reklam yatırımlarının gayri safi yıllık harcamalara oranı dünyada ortalama binde 75 civarında seyrederken, Türkiye'de yaklaşık binde 30-35 olarak gerçekleşti. Ekonomik kriz yaşanan ülkelerin Reklam Yatırımı / GSYH oranı Türkiye'nin üzerinde iken, Türkiye'ye ilişkin 2017 yılı beklentisi de binde 33 olarak öngörüldü. 

İnşaat, otomotiv ve iletişim sektörleri reklam yatırımlarını artırdı

2016'da, rekabetin yoğun olduğu üç sektörde reklam yatırımları yükseldi. İnşaat ve dekorasyon, otomotiv ile iletişim sektörlerinde artış gözlendi. 

Medya reklam yatırımları yükseldi

Türkiye'de son 16 yıldır yapılan medya reklam yatırımları incelendiğinde, ekonomik gelişmeler paralelinde hareket edildiği gözlendi. 2015 yılında toplam 6.474 milyon TL olan medya yatırımı, yüzde 10.96 artışla 2016 yılında 7.184 milyon TL olarak gerçekleşti. 

TV'ler pastadaki en büyük payı alıyor, yazılı medya düşüşte 

Yatırımlarda % 51.22'lik oran ile televizyon kuruluşları her yıl olduğu gibi en büyük paya sahip oldu. % 24 ile dijital mecralar ikinciliğini sürdürdü, üçüncü sırada ise  
% 14.88 ile basın reklam yatırımları yer aldı.  Televizyon reklamlarına yapılan yatırım toplam 3.679 milyon TL. Basın reklam yatırımı ise geçen yıla göre % 2.38 geriledi.

Radyo reklamlarında artış

Açıkhava reklam yatırımı bir önceki yıla göre % 8.18, radyo reklam yatırımı ise % 21.55 artarken, sinema reklam yatırımı % 14,03 oranında yükseldi. Dijital mecralar ise yılı % 16.99 büyüme ile kapattı. 

inşaat reklamları reklam yatırımı