Mehpare Evrenol

İnşaat sektörü 2015’te kentsel dönüşüm ile değişimi kucaklayacak

Sektörden Haberler Ayşe Özlem Kuruca 05.01.2015
Mehpare Evrenol, inşaat sektörü, 200 alt sektörü harekete geçirerek lokomotif sektör konumunu 2014 yılında da sürdürdü.
Evrenol Architects'in Kurucusu Yüksek Mimar Mehpare Evrenol; “2014 zor bir yıl olmasına rağmen inşaat sektörü markalaşarak büyümesini sürdürdü. Özellikle konut alanında gerçekleşen projeler ve yatırımlarla hem Türkiye'de hem de yurtdışında adımızdan söz ettirdik. Gelinen noktada görüyorum ki mimari ve mühendislik hizmetlerimiz kendisini çok geliştirdi, kalifiye eleman sayımız arttı, iş kalitemiz yükseldi. Bu sayede uluslararası arenada söz sahibi olmaya, satılabilir ve değeri günden güne artan hizmet üretmeye başladık. 

Sektördeki bu iyileşmenin tasarım alanında da yaşanması önümüzdeki yıllardaki en büyük beklentim. İnanıyorum ki ülkemizde genelde yatırımcısıyla anılan projeler, tasarıma verilen önemin de artmasıyla başka bir boyuta taşınacak ve mimarlar da uluslararası platformlarda başka tasarımcılarla yarışır hale gelecek. Gerek tasarım gerekse proje süreçlerinin yönetimi açısından nitelikli, hızlı ve verimli iş üretebilen ekiplere sahip olduğumuzu görüyorum” dedi.

Kentsel dönüşümde yer alan aktörlerin büyük sorumlulukları var

Ülkemizde yaşanan en kritik değişim süreçlerinden birinin şüphesiz kentsel dönüşüm olduğuna değinen Mehpare Evrenol; “Doğrudan kentlerimizi ve dolayısıyla yaşam alanlarımızı etkileyecek olan bu dönüşümün nasıl ve ne şekilde yapılmakta olduğu önemli bir konu. Süreçte görev alan tüm aktörlerin büyük sorumlulukları var. Dönüşümü destekliyorum, ama bunun çok dikkatli bir şekilde yapılması gerekiyor. 

Özellikle İstanbul'da ve diğer tüm kentlerimizde hayata geçen münferit, güzel işler var. Ama bunların hepsi bir araya gelip hakiki bir kent oluşturamıyor. Çünkü alt yapıdaki plan eksikliğimiz çok büyük. 'İnşaat', yalnızca çevrenin inşa edilmesi anlamına gelmediği gibi, bakım, onarım ve işletilmesine katkıda bulunan faaliyetlerin tümünü kapsar. İnşaat üretimi artık yalnızca yapının üretimi olarak algılanmamakta; çevreyle dost, sosyal sorumluluk taşıyan, sosyal yaşama, toplumsal yapıya doğrudan etki eden, saydam ve sürdürülebilir üretim en doğru yaklaşım. Bu çerçeveden bakıldığında vurgulanması gereken en önemli konu, yerine, zamanına, yöresine ve arazisine uygunluk şartı ön plana alınarak proje geliştirmek. Kentliye aidiyet duygusunu yeniden kazandırmak adına mimari tasarımlarımızda ve kent planlamasında kentin sahip olduğu yerel özellikleri yeniden yaşam alanlarımıza dahil etmeliyiz” şeklinde konuştu. 

Mehpare Evrenol inşaat sektörü kentsel dönüşüm 2015 kentsel dönüşüm lokomotif sektör