Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

İnşaat kazalarının önüne geçiliyor!

Sektörden Haberler Emine Pile 13.02.2015
Ankara’da yapılan Dış Cephe İş İskeleleri Değerlendirme Toplantısı ile TSE belgesine sahip iskeleler kullanılacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye Belediyeler Birliği, TOBB, İNTES, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği ve 100'e yakın çelik iskele üreticisinin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen “Dış Cephe İş İskeleleri Değerlendirme Toplantısı” ile iş iskelelerine yönelik bir düzenleme getiriliyor. 

İş kazalarının en sık görüldüğü inşaat sektöründe iskelelerin güvenliğine dikkat çeken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Dış cephe iş iskelelerinin projelerinin hazırlanması ve yapı ruhsatı alma aşamasında idaresine sunulması zorunlu kılındı.

Toplantıda dış cephe iş iskelelerine dair 1 Temmuz 2015'te yürürlüğe girmesi beklenen tebliğ ile birlikte yaşanabilecek gelişmeler değerlendirildi. Sektörde yaşanan sorunların ele alındığı ve kamu ile özel sektör temsilcileri arasında koordinasyon sağlanması kapsamında soru, görüş ve önerilerin dile getirildiği panel ile devam etti.

İş kazalarının yüzde 34'ü yapı sektöründe meydana geliyor

İnsan gücünün yoğun olarak kullanıldığı ve çalışanların maruz kaldığı riskler dikkate alındığında kaza oranlarının fazla olduğu sektörlerden biri yapı sektörü. Ülkemizdeki tüm iş kazalarının yüzde 12'si, ölümle sonuçlanan iş kazalarının ise yüzde 34'ü yapı iş yerlerinde meydana geliyor. İnşaat işlerindeki kazaların yüzde 38'i yüksekten düşme kaynaklı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapı sektöründe çalışanların maruz kaldığı riskleri azaltmak amacıyla dış cephe iş iskelelerine ilişkin yapılan düzenlemeyle;

  1. Bina inşaatlarında kullanılacak dış cephe iş iskelelerinin projelerinin hazırlanması ve yapı ruhsatı alma aşamasında idaresine sunulması zorunlu kılındı.
  2. İş iskelelerinin uygulama ve söküm dâhil tüm aşamalarının yüklenici, şantiye şefi, ruhsat vermeye yetkili idare ve yapı denetim kuruluşu ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarınca izlenebilmesi ve denetlenebilmesine olanak sağlandı.
  3. İş iskelesi yüksekliğinin 13.50 metreyi aşması halinde iskelenin tamamının çelik bileşenlerden oluşması şartı getirilerek, zemin dâhil olmak üzere 4 katın üzerindeki yapılarda ahşap malzemenin iş iskelelerinde kullanılması engellendi. Ayrıca, Bakanlıkça ahşap iskeleler ilişkin standart çalışmalarının en geç nisan ayında tamamlanacağı bildirildi. Gelişi güzel kullanılan ahşap iskele uygulamalarına da son verileceği belirtildi.
  4. Ülkemiz yapı sektöründe kullanılan iş iskelelerinin büyük kısmının çelik iskele olması gerçeği de dikkate alınarak aynı düzenlemeyle, TSE belgesine sahip iskelelerin kullanılması halinde, TSE belgeli iskelelerin projelerinin ruhsat eki olarak kabul edilmesi öngörülerek, TSE belgeli iş iskelelerinin kullanılması özendirildi.
  5. Yapılan toplantıda gerek kamu gerekse özel sektör olmak üzere konunun tüm paydaşları yaşanılan gelişmelerden duydukları memnuniyetlerini ifade ettiler.
TOKİ Haber

inşaat kazaları iskele uygulaması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı