Cezeri Yeşil Teknoloji lisesi

İlk yeşil kamu binası yapımında sona yaklaşıldı

Sektörden Haberler Zeynep Karabağ 24.09.2016
Türkiye'nin ilk yeşil kamu binası olma özelliği taşıyan ve yapımına 23,4 milyon lira harcanan lise binası yüzde 70 enerji tasarrufu sağlayacak.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından binalarda enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik yürütülen proje kapsamında, yenilenebilir enerji teknolojilerinin kullanıldığı Türkiye'nin ilk kamu binası olacak Ankara'daki teknik ve endüstri meslek lisesinin inşasında sona gelindi. 

Küresel Çevre Fonu'nun (GEF) desteği ile YEGM, UNDP, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen ‘‘Türkiye'de Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi'' kapsamında Ankara'da yapımına başlanılan Etimesgut-Eryaman Cezeri Yeşil Teknoloji Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin inşasının yüzde 80'i tamamlandı. 

etimesgut

Yapımında sürdürülebilir enerji verimli sistemler ve yenilenebilir enerji kaynaklarının dikkate alındığı binanın inşaat maliyeti 23 milyon 421 bin lirayı buldu.

Yenilenebilir enerji kaynağı olarak solar elektrik sistemi ve rüzgar türbininin bulunduğu okul, yıllık toplam enerji ihtiyacının yüzde 80'nini bu kaynaklardan karşılayacak.

Enerjinin daha verimli kullanılması ve enerji tüketiminden kaynaklanan sera gazı salınımlarının azaltılması amacıyla tasarlanan bina, normal bir okul binasına göre yüzde 70 enerji tasarrufu sağlayacak.

Yüksek izolasyonla ısı kaybının en aza indirileceği binada, otomasyon ile kontrol sisteminin yanı sıra, güneş enerjisinden yararlanılan doğal aydınlatma ve ısıtma sistemleri kullanıldı.

“Türkiye'deki bütün binalarda uygulanmalı”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı Erdal Çalıkoğlu, AA muhabirine, bu projedeki en büyük amaçlarının enerji verimliliği kanunu kapsamında çıkarılan binalarda enerji performansı yönetmeliğinin uygulamalarını etkinleştirmek olduğunu söyledi.

 Türkiye'de bütünleşik bina tasarımı yaklaşımı modelini geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Çalıkoğlu, “Bütünleşik bina tasarımı yaklaşımı modeli, binaların tasarımında farklı meslek disiplinlerinin bir arada çalışmasını, binanın tasarımında ne kadar meslek disiplini rol sahibiyse, bunların sürekli etkileşim halinde birbirleriyle ilişki halinde olmasını gerektirir. Biz bunu sadece kamu binaları için değil, Türkiye'deki bütün binaların tasarımlarında bu sistemin uygulanmasını istiyoruz.” diye konuştu.

Çalıkoğlu, Türkiye'de enerji verimliliğinin sadece bina yalıtımından ibaret olduğu kanısının yaygın olduğunu belirterek, “Enerji verimli bir bina tasarımında kaynağından nihai tüketimine kadar enerjinin en etkin verimli kaynaktan temin edilmesi, kullanım sırasında kayıpların önlenmesi ve tüketim aşamasındaki kayıpların azaltılması gibi konuların düşünülmesi gerekiyor. Proje kapsamında tasarlanan bu okul binası konvansiyonel yalıtım şartları yerine getirilmiş bir binaya göre yüzde 80'e varan oranda daha az fosil yakıt harcayacak olup, daha temiz ve çevre dostu bir tasarıma sahip.” değerlendirmesinde bulundu.

“Proje için yaklaşık 17 milyon dolarlık bütçe ayrıldı”

Proje Yöneticisi Aslı Karabacak da projenin ana hedefinin Türkiye'deki binalarda enerji verimliliğinin sağlanmasına katkıda bulunarak karbondioksit emisyonlarının azaltılması olduğunu dile getirdi.

Projenin finansman desteğinin GEF tarafından sağlandığını dile getiren Karabacak, “İlk etapta yeşil bina projeleri için toplamda yaklaşık 17 milyon dolarlık bütçe ayrıldı. Okul binasının inşaat işleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilmekte. Yeşil, yani sürdürülebilir, enerji etkin binalara yönelik farkındalık özel sektörde hızla artmakta ve uygulamalarına rastlanmaktadır. Fakat kamu ayağında bu binalar çok maliyetli ve uygulanması zor kaygısı nedeniyle tercih edilmemektedir. Dolayısıyla bizim proje olarak hedefimiz bu noktada kamu ayağıyla bu binaların uygulanabildiğini göstermek.” şeklinde konuştu.

Karabacak, okulun modern bir vizyonla tasarlandığını, enerji etkin tasarıma sahip ilk kamu binası olma özelliği taşıdığını ve yapımında yerli malzeme kullanımına olabildiğince özen gösterildiğini vurguladı.

Yapımı Aralık 2016'da tamamlanacak okul, 2017-2018 öğretim yılında eğitime başlayacak ve müfredatında yenilenebilir enerji teknolojilerine ilişkin dersler de yer alacak.

ilk yeşil kamu binası Cezeri Yeşil Teknoloji lisesi