hazine taşınmazı

Hazine taşınmazların idaresi yönetmeliğinde değişiklik!

Sektörden Haberler Cansu Yılmaz 21.07.2017
Bakanlar Kurulu; yatırım, ihracat ve üretim yapılması amacıyla hazine mülkiyetindeki taşınmazları yatırımcılara doğrudan kullanım hakkı verecek.
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan ilana göre, Hazine Taşınmazları İdaresi Hakkında Yönetmeliğe ek madde eklendi. Buna göre Bakanlar Kurulu, mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşlarına veya kamu iktisadi teşebbüslere ait olan; belirlenen miktar veya tutarda; yatırım, ihracat, istihdam ve üretim yapılması için bedelsiz olara yatırımcılara devredilen taşınmazların, açılan davalar sonucunda mahkemelerce Devletin hüküm ve tasarrufu altında bırakılmasına karar verilen kısımları üzerinde yatırımcılar lehine, mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren olmak üzere taşınmazın rayiç bedelinin binde beşi üzerinden 49 yıla kadar doğrudan kullanma izni vermesine karar verdi.

Detaylar için tıklayın

 

hazine taşınmazları idaresi yönetmeliği resmi gazete