Başbakan Ahmet Davutoğlu

Gayrimenkulde değer artışı vergisi nasıl olacak?

Sektörden Haberler Zeynep Karabağ 15.01.2015
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kamu Yönetiminde Şeffaflık Programı kapsamında, gayrimenkulde değer artış vergisinin nasıl olacağını anlattı.
Başbakan Ahmet Davutoğlu, belediyelere aktarılacak ‘rant vergisi' ve önemli değişiklikler hakkında bilgi verdi. 

Rant vergisi nasıl olacak?

Başbakan Ahmet Davutoğlu rant vergisinin alınacağına açıklık getirdi ve şöyle konuştu; "Bir imar değişikliğinin arsayı bir anda bazen birkaç misline kadar değerlendirebiliyor. Bu değer artışı, nihayetinde o arsa üzerinde yapılan imar değişikliğinden kaynaklanmışsa, o imar değişikliği bir kamu otoritesi kararıyla olmuşsa, o imar değişikliğinden kaynaklanan yeni değerin sahibi kamu oluyor. O değer artışı mutlaka kamuya dönecek şekilde düzenleme yapılacak. Oranlarla ilgili ise çalışmalar var. Oranların kanuni düzenleme öncesinde netleştirilecek. Bu konuda bir aralık belirlenecek. Ama bu oranın belirlenmesinde nihai yetki belediye meclisinde olacak."

inşaatlar

İlk satışta alınacak

"Taşınmazın plan değişikliğinden sonraki ilk satışından veya yapı ruhsatı aşamasından önce değer artış payı ödenecek. Değer artış payının ileriye bırakılmayacak."

Halk için kullanılacak

"Bu değer artış payından belediyelere tarihi, kültürel ve doğal mirası korumak başta olmak üzere sosyal dayanışma ve sosyal duyarlılık faaliyetlerine ve kentsel dönüşüme kaynak aktarılacak. Önemli ölçüde büyük pay belediyelere gidecek. Belediyeler bu oranı halk için kullanacak ama bunun dışında bir oran da kültürel mirası korumak üzere ayrılacak. Bunun dışında doğal çevreyi koruyacak ve sosyal duyarlılık faaliyetlerine ayrılacak ayrı bir pay da alınacak.

Kentsel dönüşüm için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyelerin kendi yürüttükleri faaliyetlere pay ayrılacak. Bu yolla kamuya ait olan her değer artışı üzerinden belediyelere ve oradan halka dönecek olan bir gelir alanı oluşturulacak."

toki evleri

TOKİ'nin de plan değişikliği yetkisi var

Belediyeler dışında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TOKİ'nin de plan değişikliği yapma yetkisi olduğunu belirten Davutoğlu, "Eğer bu bakanlıklar değişiklik yaparsa, kamu bundan yine bir değer artış payı alacak. İmar mevzuatıyla ilgili yasa tasarısına son şekli verilerek en kısa zaman Meclis'e sevk edilecek." diye konuştu.

Değer artış payı bugünden itibaren geçerli

"Yeni getirilen değer artış payı uygulaması bugünden itibaren geçerli olacak" diye Davutoğlu, "Değer artış payı ile ilgili düzenlemeler şu andan itibaren geçerli. 'Düzenleme bir haftada, 10-15 günde gider, Meclis'ten bir ayda çıkar. İnşaat sektörünün ve imar planlarının hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi, bürokrasinin azaltılmasıyla sağlanacak. Bürokrasinin azaltılmasıyla ilgili ayrı bir reform çalışması var." dedi.

İstanbul'un tarihi dokusu konusunda atılacak her adım yakından takip edileceğini belirten Davutoğlu, gerekirse İstanbull'a ilgli özel bir düzenleme yapılabileceğini açıkladı.

Ahmet Davutoğlu rant vergisi değer artışı vergisi Kamu Yönetiminde Şeffaflık Programı