spk

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları tebliğinde değişiklik!

Sektörden Haberler 02.01.2019 14:49

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin esasları belirlediği tebliğinde değişikliğe gitti.

Yeni tebliğde, halka arz yoluyla satış, yatırım faaliyetleri ve bu faaliyetlere ilişkin sınırlamalar, ortaklık portföyünün yönetimi ve tapuya şerhi zorunlu sözleşmelere dair maddelerde düzenleme yapıldı

SPK'nın Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde değişiklik içeren yeni tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik kapsamında tebliğde yer alan danışman şirket tanımı değiştirildi.

Böylece yeni tanım, tebliğde "ortaklık ile yaptığı bir sözleşme çerçevesinde ortaklığa proje geliştirme ve kontrol hizmetleri de dahil olmak üzere ortaklık portföyünün geliştirilmesi ve alternatif yatırım imkanlarının araştırılmasına yönelik veya ortaklığa mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmetleri sunan şirketi" şeklinde yer aldı.

Tebliğin halka arz yoluyla satış bölümünde yer alan maddelerde düzenlemeye gidilirken, yatırım faaliyetleri ve bu faaliyetlere ilişkin sınırlamalar, ortaklık portföyünün yönetimi ve tapuya şerhi zorunlu sözleşmelere dair maddelerden bazıları da değiştirildi.

Değişiklik kapsamında eski tebliğde, "ortaklıklar sadece belirli gayrimenkullerin ya da gayrimenkule dayalı hakların portföye alınması amacıyla sınırlı olarak faaliyet konusu yalnızca gayrimenkul olan yurt dışında kurulu şirketlere iştirak edebilirler" şeklinde yer alan madde de şu şekilde değiştirildi:
Ortaklıklar sadece belirli gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ya da gayrimenkule dayalı hakların portföye alınması amacıyla sınırlı olarak faaliyet konusu yalnızca gayrimenkul olan yurt dışında kurulu şirketlere doğrudan veya sadece bu amacı gerçekleştirmek üzere yurt dışındaki şirketlere yatırım yapmak üzere yurt içinde/yurt dışında kurulan özel amaçlı şirketlere iştirak edebilir.

Portföy sınırlamaları, münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işleten ortaklıklar tablosunda da değişiklik yapılan tebliğde, azami ve asgari oranlar yeniden belirlendi.