gayrimenkul sektöründe hareketlenme

Gayrimenkul sektöründe hareketlenme bekleniyor!

Sektörden Haberler Emine Pile 04.05.2015
REIDIN'in 2015 2. çeyrek dönem sonuçlarına göre hızla yükselen dolar kuru, yatırımını dolara yapan yatırımcıyı konuta yatırım yapmaya teşvik edecek.
REIDIN Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi & REIDIN Gayrimenkul Sektörü Fiyat Beklenti Endeksi 2015 2. Çeyrek Dönem sonuçları açıklandı. 

Ülke ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan gayrimenkul sektöründe rol alan profesyonellerin, Türkiye'deki gayrimenkul sektörüne olan güvenini ölçmeyi amaçlayan REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi, 2015 yılı 2. çeyrek döneminde geçen çeyrek döneme göre %9.9 artışla 102.7 (Kısmen İyimser) olarak ölçüldü.

Yapılan araştırmaya göre son dönemde dolar kurunda artış yaşanmasının ardından sektör profesyonellerinde, dövize yatırım yapan yatırımcıların, dolarda daha fazla artış olmayacağını düşünerek konut yatırımına yönleneceği kanısını oluşturduğu gözlemlendi. Bu sebeple; önümüzdeki üç aylık süreçte, sektördeki satış ve kiralama hacminde kısmi bir artış bekleniyor.

2015 yılı 2. çeyrek döneminde fiyat beklenti endeks değeri geçen çeyrek döneme göre %8.3 artışla 124.6 olarak ölçüldü. Buna göre, gayrimenkul fiyatlarında geçmiş üç aylık dönemde olduğu gibi kısmi fiyat artış beklentisi devam etmektedir. Dolar artışıyla birlikte maliyetlerde yaşanan artışların önümüzdeki üç aylık süreçte fiyatlara yansıması beklenmektedir.

"Balans Metodu" kullanılarak, 0 - 200 aralığında elde edilen REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi değerinin 100'ün üzerine çıkması sektör hakkındaki güvenin olumlu olduğunu, 100'ün altına düşmesi ise sektör hakkındaki güvenin olumsuz olduğunu göstermektedir. Sonuçların daha etkili yorumlanabilmesi için endeks skorları, "Oldukça Kötümser", "Kötümser", "Kısmen Kötümser", "Kısmen Stabil", "Stabil", "Kısmen İyimser", "İyimser" ve "Oldukça İyimser" şeklinde alt gruplara ayrılmıştır.

Gayrimenkul yatırımına olan iştahı arttı!  

Gayrimenkul sektöründe rol oynayan alt sektör temsilcilerinin güven skorları incelendiğinde, geçen çeyrek döneme göre güvenin en fazla yükseldiği sektörün bankacılık ve finans kurumlarının olduğu gözlemlendi. "Bankacılık ve Finans Kurumu" temsilcileri için güven endeksi skoru %57.2 artışla 121.6(Kısmen İyimser) olarak ölçüldü.

2015 2. Çeyrek döneminden umutlu olan bir başka sektör grubunun "Gayrimenkul Geliştiricileri" olduğu gözlemlendi. Geliştiriciler için endeks değeri %14.6 artışla 105.4 (Kısmen İyimser) olarak ölçüldü.  İç pazardaki daralma ve dövizdeki artışın ülkemizdeki gayrimenkul yatırımı iştahını arttırdığını düşünen geliştiriciler, önümüzdeki üç aylık süreçte yabancı yatırımcının konut yatırımına daha çok yöneleceğini, buna bağlı olarak da satışlarda kısmı bir artış olacağını düşünmektedir.

Önümüzdeki üç aylık süreçte gayrimenkul sektöründe olumlu gelişmelerin olacağını düşünen bir başka sektör temsilcileri olarak "Gayrimenkul Danışmanları" ön plana çıkmaktadır, burada endeks değeri %2.7'lik artışla 2015 2. Çeyrek dönemi için 117.7 (Kısmen İyimser) olarak ölçüldü. Gayrimenkul danışmanları, önümüzdeki üç aylık süreçte sektörün hareketleneceğini, mevsimsel etkilerle birlikte satış ve kiralama hacminde kısmi artış yaşanacağını düşünmektedir.

Dolardaki artış konutlara yansıyacak!

"Gayrimenkul Değerleme Uzmanları" için ise endeks değeri, %-2.3 azalışla 2015 2. Çeyrek dönemi için 97.2 olarak ölçülmüş ve geçen çeyrek Kısmen Stabil olarak kaydedilen güven 2015 2. çeyreği için Kısmen Kötümser olarak kaydedilmiştir. "Gayrimenkul Değerleme Uzmanları" önümüzdeki üç aylık süreçte geçmiş üç aylık süreçten daha olumsuz bir sektör görünümü beklentisi içerisindedir. "Gayrimenkul Değerleme Uzmanları", dolarda yaşanan artışın maliyetlere yansıyacağını, buna bağlı olarak da konut fiyatlarında artış olacağını, oluşmaya başlayan enflasyonist ortamın da etkisiyle birlikte bireylerin konut satın alma gücünün azalma eğilimine gireceğini düşünmektedir.

Reidin

gayrimenkul sektöründe hareketlenme