Fikirtepe planları

Fikirtepe'de 2013 plan notları iptal edildi!

Sektörden Haberler Zeynep Karabağ 09.04.2016
İstanbul 6. İdare Mahkemesi, Fikirtepe'nin 2013 plan notlarının iptaline karar verdi.
2 Ağustos 2013 onay tarihli 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Fikirtepe imar planlarına TMMOB Mimarlar Odası tarafından açılan davada İstanbul 6. İdare Mahkemesi iptal kararı verdi. 

İptal kararının nedeni; yoğunluk değerleri bağlamında planlanan alanının yaşam kalitesinin yükseltilmesi üst hedefinin söz konusu planda öngörülen yoğunluk değerleri ile nasıl sağlanacağına dair nitelikli bir stratejinin bulunmadığı, değerler planlama alanı ile kıyaslandığında alandaki mevcut yoğunluk ve yapılaşma değerlerinin yaklaşık 2 kat artabileceği, bununla birlikte oluşacak artı nüfusun donatı ve altyapı ihtiyaçlarınının tam karşılanamayacağı şeklinde açıklanıyor. 

"Fikirtepe projelerini etkilemez"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin temyize gideceği düşünülürken, Fikirtepe Platformu Genel Müdürü İrfan Yağcı konuyla ilgili bu kararın projeleri etkilemeyeceğini düşündüğünü ifade etti. "Pek çok büyük projeye davalar açılıyor, ancak bu davaların o projeleri etkilediğini söyleyemeyiz. Bu davanın sonrasında da temyize gidilecektir ve Fikirtepe'deki gelişen ortam korunacaktır." dedi.

İstanbul 6. İdare Mahkemesi

İstanbul 6. İdare Mahkemesi

İstanbul 6. İdare Mahkemesi

İstanbul 6. İdare Mahkemesi

Fikirtepe planları