çimento

Dünyada en iyi 3 çimento ülkesinden biri Türkiye!

Sektörden Haberler Uğurcan Tokay 03.06.2016
TÇMB Başkanı Şefik Tüzün, Türkiye'nin dünyadaki en büyük çimento ihracatçılarından birisi olduğunu söyledi.
Büyüyen ve gelişen inşaat sektörü, çimento piyasasını adeta uçurdu. Ekonominin lokomotifi gayrimenkul olunca, çimeto sektöründe önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle kentsel dönüşüm sürecinin hızlanması ve dönüşmesi gereken yaklaşık 7 milyon konut olması, çimento piyasasına büyük katkılar sağlıyor.

Emlaktasondakika.com olarak Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Başkanı Şefik Tüzün'le görüştük. Tüzün, Türkiye'nin Çin ve İran'dan sonra dünyadaki en büyük üçüncü çimento ihracatçısı olduğunu söyledi.

İşte Şefik Tüzün'ün açıklamaları...

Türkiye çimento ihracatı ne durumda?

Son yıllarda Türkiye, Çin ve İran'dan sonra dünyanın üçüncü en büyük ihracatçısı durumundadır. Çimento geleneksel olarak iç pazarda tüketilmek üzere üretilen bir ürün olmasına rağmen, Türkiye küresel ihraç pazarları olan Orta Doğu ve Afrika'ya yakınlığı sebebiyle çimento ihracatında önemli bir ülkedir. Civar ülkelerde yaşanan savaşlar, bazı ülkelerle aramızdaki olumsuz ilişkiler, Avrupa, Amerika ve Çin'deki ekonomik durgunluk çimento ihracatını etkileyici en önemli unsurlar olarak görülmektedir. 

Etrafımızda yaşanan olumsuzluklara rağmen 2016 Ocak-Mart döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 20,47'lik artış gösteren çimento ihracatının yılsonunda 7 milyon ton, klinker+çimento ihracatının ise 10 milyon ton olması öngörülmekte, toplam ihracatın ülke ekonomisine katkısınınise 500 milyon dolar olması beklenmektedir.

Çimento fiyatlarının arttığı söyleniyor. Böyle bir durum söz konusu mu? Fiyatlar neye göre artıyor?

Türkiye serbest piyasa ekonomisinin uygulandığı bir ülkedir. Serbest piyasa koşulları ve rekabet ortamı fiyatların oluşmasında etken olan en önemli faktörlerdir. 

Belirtilmesi gereken bir diğer konu da fiyat ve marj mukayeseleri yapılırken, ilgili sektörün sermaye yoğun olup olmadığına, ilk yatırım maliyetlerine ve yatırım geri dönüş sürelerine, sürdürülebilir bir üretim için gereken idame yatırımlarının parasal değerine, enflasyon rakamlarına ve en önemlisi bütün bunları yaparken sadece o anın resmini çekerek değil, 7-10 yıllık bir zaman süresi içinde bakılmasına gerek ve yarar vardır. Bütün bunlar sağlıklı bir şekilde değerlendirilir, diğer ülkelerdeki çimento fiyatları ile de mukayese edilir ( örnek: Avrupa ülkeleri) ise görülecektir ki çimento fiyatlarında söz konusu edilecek bir durum yoktur.

Türkiye'de ne kadar üretim kapasitesi var?

Sektör, 2016 yılı içinde 80 milyon tonun üzerinde klinker üretim kapasitesine ulaştı. Çimento üretimi olarak karşılığı ise yaklaşık 100 milyon tondur. Devam eden ve başlayacak yeni yatırımlar ile birlikte, 2017 yılı sonuna kadar kapasiteye 5 milyon ton daha ilave geleceğini öngörüyoruz.

2016 yılı Ocak-Mart döneminde çimento üretiminde geçen yıl aynı döneme oranla %24oranında artış yaşanmıştır. TÇMB üyelerinin 2015 yılındaki çimento üretimleri 2014 yılına oranla %0,2 artarak 71,2 milyon tondan 71,4 milyon tona artmıştır. 

Hangi ülkelere ihraç ediyoruz?

TÇMB üyelerinin son 10 yılda en çok çimento ihracatı yaptığı ülkeler olan Irak, Rusya ve Libya'yı geçen sene Suriye geride bıraktı. 2015 yılında Suriye'ye 1,7 milyon ton ihracat gerçekleştirildi. 2013 ve 2014 yıllarında en çok ihracat yaptığımız ülke olan Libya pazarı, 1,5 milyon ton ihracat ile ikinci pazar oldu. İsrail ve son yılların şampiyonu Irak'a ise sırasıyla 0,7 ve 0,5 milyon ton ihracat yapıldı. Çimento ihracatının sırasıyla %23 ve %20'si Suriye ve Libya'ya yapılırken ihracatta diğer önemli pazarlar İsrail, Irak ve ABD'dir.

Çimento ihracatında ağırlık özellikle Suriye'deki artış ile birlikte Orta Doğu yani Asya pazarı olurken, Libya'nın etkisiyle Afrika kıtası ikinci önemli pazar oldu. Klinker ihracatında ağırlık Afrika ülkelerine yönelirken, Amerika ülkeleri de diğer önemli pazar haline geldi. En çok klinker ihracatı Gana, Moritanya ve Fildişi Sahili'ne yapılırken, Klinker ihracatında Afrikanın payı yüzde 67 oldu. 2015 yılında çimento ihracatının yüzde 47'si Orta Doğu ve Körfez ülkeleri başta olmak üzereAsya ülkelerine, yüzde 36'sı Afrika ülkelerine, yüzde 7'si Avrupa ülkelerine ve yüzde 10'u Amerika ülkelerine gerçekleştirildi.

Birlik olarak ne gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz?

Birliğimiz 1957'den bu yana  yaratıcılık, şeffaflık, dürüstlük ve güvenilirlik değerleri ilkeleri ile; üyelerimizin ve Türk çimento sektörününortak sesi olarak itibarının yurt içi ve yurt dışında koruyup gelişmesinin sağlanması, ülkemizde bilinçli çimento ve beton üretimi ve kullanımının yaygınlaştırılması, toplumun yararlarını da gözeterek, üyelerimizin sürdürülebilir büyüme içerisindeki konumunu tüm kamuoyu nezdinde vurgulanması yönünde çalışmalar yapmaktadır.

Üretimde Avrupa 1.si, Dünya'da ilk 5 içerisinde yer alan, madencilik ve imalat sanayilerinde önemli bir yere sahip  olan üyemiz 51 çimento fabrikasına rehberlik eden Birliğimizin odaklandığımız konuları, sektörümüzün de odaklandığı, “Çimento tüketimini azaltmadan çevre ile ilgili sorunları gözeterek ve teknolojinin sunduğu tüm imkânları kullanarak, ülkemiz ve dünyamızın geleceği için Sürdürülebilir Kalkınma İlkelerinin Hayata Geçirilmesi” olarak özetlemek mümkündür.

Bu çerçevede, enerji verimli, kaynak verimli, sürdürülebilir sektör anlayışı ile sektörümüzün alternatif yakıt kullanımı, katkılı çimento üretimi, atık ısıdan elektrik üretimi, yenilenebilir enerji yatırımları gibi çeşitli uygulama ve projeler ile enerji verimliliğine olumlu katkılarda bulunulmasına rehberlik edilmekte, eğitimler düzenlenmekte, sektörün İSG, kalite, enerji arz güvenliği ve hammadde ruhsat güvenliği konularında kamu ile ilişkiler yürütülmekte, sorunların çözümüne yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Ayrıca çimento ile birlikte beton ile ilgili her türlü araştırma, geliştirme, inovasyon ve tanıtım çalışmalarını gerçekleştirmekte, üye kuruluşlar için çimento üretimi ve güncel üretim teknolojileri konuları da dahil olmak üzere eğitimler, seminerler, çalıştaylar ve kongreler düzenlemekte, kamuoyunu sektör ve beton imajının yükseltilmesi konusunda farkındalık çalışmaları yapmakta,  rekabet hukuku ve diğer hukuk kurallarına uygun istatistiki bilgileri derleyerek üyelerine ve kamuoyuna sunulmaktadır.

Çimento ve betonun kullanımına ve sürdürülebilir gelişmedeki rolünü anlatan çalışmalar yapılmakta, seminer ve toplantılar düzenlenmektedir. Kamu kurumları ile işbirliği içinde çalışarak sektörü ilgilendiren konularda gereken bilgi ve işbirliği desteği verilmektedir. Örnek olarak son aşamaya gelen ve yayınlanmak üzere olan Karayolları Beton Yol Teknik Şartnamesi gösterilebilir. Belediyeler ile yakın işbirliği içinde atıkların bertaraf edilmesi sağlanmakta, illerin çöp sorununun çözümüne ciddi katkı sağlanmaktadır.

Ayrıca Birliğimiz, yurtiçi ve yurtdışında iş dünyasının ilgili meslek örgütleri ile yakın dayanışma içerisinde olup, Yurtdışında Avrupa Çimento Birliği (CEMBUREAU) Yurtiçinde, İKV, DEİK, TOBB, TÜRKONFED, YÜF, BOREN, madencilik birlikleri vb. üst kuruluşlara üye olup aktif çalışmalar içerisinde bulunmaktadır.

Uluslararası arenada  Arap Çimento Üreticileri Birliği, Çin Çimento Birliği, Hint Çimento Birliği vb birliklerle yakın işbirliği içerisinde olup sektörel bazda ve uluslararası nitelikli, teknik ve ticari amaçlı etkinlikler düzenleyerek Türk çimento üreticilerine gelişen yeni teknolojilerin, tanıtımı imkanı sağlanmakta, yerli proje, makine, malzeme ve hizmet üreticilerimizin  dış dünyaya açılmalarına destek olunmaktadır.

TÇMB olarak, sosyal sorumluluk anlayışımız kapsamındaTürk çimento sektörünün gelişmesinde büyük hizmetleri dokunarak iz bırakmış olan kişilerin anısına yönelik“İz Bırakanlar Bursu”nun sunulması,
Mimarlık, mühendislik, tasarım ve ilgili diğer disiplinlerdeki öğrencileri proje üretmeye yönlendirmek amaçlı Avrupalı Çimento ve Beton Kuruluşlarının işbirliği ile iki yılda bir Uluslararası Beton Tasarım Yarışmalarına katılınarak öğrencilerimizin uluslararası arenada teşvik edilmesi, Yine Mimarlık son sınıfı öğrencilerinin bütün ihtiyaçlarının karşılanarak betonla ilgili düşünce tasarım, malzeme, saha çalışması,üretim vb. hususlarına destek vermek amacı ile her yıl bir ilde düzenlenen “Mimarlık Yaz Okulları”nın sürdürülmesine devam edilmektedir.

İstihdam açısından gençlere yeni iş alanları yaratmaya ve sektörün en önemli gündem maddeleri arasında yer alan ‘yetkin insan kaynağı' ihtiyacını karşılamaya yönelik Milli Eğitim sistemimize karşı sorumluluğumuzun gereği olarak, önemli bir proje olan TÇMB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ülkemize kazandırdık. Okulumuz bu yıl 3. Dönem mezunlarını vermeye hazırlanıyor.

Yine Birliğimizin mimarlara yönelik olarak yayımladığı Betonart ve sektöre yönelik olarak Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan “Çimento ve Beton Dünyası” dergileri ile Sosyal sorumluluk çalışmalarına iletişim hizmetleri yönündende destek verilmektedir.

Kentsel Dönüşüm'ün çimento sektörü açısından önemi nedir?

Kentsel dönüşüm projeleri (20 yılda 7 milyon konut), mega projeler, devam eden konut ve altyapı projeleri ve yabancıların konut sektörüne devam eden ilgisi, aynı zamanda çimento sektörü için de gelecekte fırsat olarak görülebilir. 100 m2 konut inşaatı için gereken çimento miktarı yaklaşık 18-20 ton civarındadır. 20 yıl boyunca Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında tüketilecek toplam çimento miktarının yaklaşık 130-140 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir. Yıllık 6-7 milyon ton çimentonun (tüketimin yaklaşık %10'u), kentsel dönüşüm projelerinde kullanılması beklenmektedir.

Kaliteyi arttırmak için ne gibi çalışmalar yapılıyor?

Türk Çimento Sektörü,  üretim kapasitesi konusunda dünyadaki tartışmasız liderliğini ve kalite konusunda da aynı başarıyı büyük bir kararlılıkla sürdürmektedir. Sektörümüzün özellikle kalite konusundaki başarılı çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Ar-GE Enstitümüz tarafından Laboratuvarlar arası Karşılaştırma Programı çalışmaları düzenlenmekte ve yine aynı hedefle daha ileri kalitede hizmet vermek amacıyla “ TS EN ISO/IEC 17043 Yeterlilik Testleri için Genel Şartlar” Standardına göre akredite olmak için çalışmalar tamamlanmak üzeredir. Bunu yanı sıra, Sektörümüzü yakından ilgilendiren “Sera Gazı Emisyonları Takibi Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapılması gereken analizler konusunda Ülkemizde akredite olan ilk ve tek laboratuvar olma özelliğini taşımaktadır. Ayrıca, Sektörümüzün üretim süreçlerinde kalitesini takibi için önemi günden güne artan X – Işınları Kırınımı (XRD) ve ileri analiz tekniği olan Rietveld konusunda çalışmalarını tamamlamış bu konuda da sektöre hizmet vermeye başlamıştır.

TÇMB Kalite Kontrol Bağımsız Deney Laboratuvarları olarak Türkiye ve yurtdışına hizmet vermekteyiz. Son 40 yılda Ar-Ge Enstitüsü personel kadrosu ve laboratuvar olanakları çimento-beton üretici ve kullanıcılarına sunduğu hizmetler genişletilerek; tarafsız kalite kontrol çalışmaları, kalibrasyon, araştırma geliştirme çalışmaları, test hizmetleri ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Dünyada en fazla çimento ihraç eden ülke hangisidir?

Dünyada en fazla çimento ihraç eden ülke Çin'dir. Son yıllarda Türkiye, Çin ve İran'dan sonra dünyanın üçüncü en büyük ihracatçısı durumundadır. 

Uğurcan Tokay / emlaktasondakika.com

çimento ihracatı türkiye çimento ihracat rakamları