altın emlak

Döviz kiraları TL'ye dönüyor

Sektörden Haberler 13.09.2018 09:38

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında yapılan düzenleme ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bugün resmi gazetede yayınlanan ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında yapılan düzenlemeye göre, Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarında menkul ve gayrimenkul alım satım, menkul ve gayrimenkul kiralama yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak. Döviz cinsinden kararlaştırılmış bedeller ise 30 gün içinde Türk Lirası olarak yeniden belirlenecek.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Dövizle olan kiralamalar TL ile ürün satan ve Türkiye'de yerleşik işletmeler için son dönemde ciddi sıkıntılar oluşturmuştu. Türk Borçlar Kanunu'na göre her ne kadar “sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz” hükmü olsa da dövizdeki artış normal kiraları çok ciddi oranda artırmıştı. Düzenleme bu konudaki sıkıntıları çözmüş olacak” dedi. 

Son Bir Yılda Artış %88 Oldu

Özelmacıklı “12 Eylül 2019'da 6.40 olan dolar kuru, bir sene önce yaklaşık 3.40 seviyesindeydi. Buna göre işletmelerin kira yükleri son bir yıl içinde %88 artış gösterdi. TÜVİMER  verilerine göre satış ve kiralamalarda dolar bazlı ilanlar toplam ilan sayılarında %6 seviyesinde iken, Euro ve GBP %1 seviyesindeydi. Son dönemdeki dövizdeki artış ilanlar içindeki oranı da düşürmüştü. Ülkemizde döviz bazlı satış veya kiralamaları genelde konut kategorisinde yalılar, köşkler ve villalarda görüyoruz. Ticari gayrimenkullerde ise oteller, AVM'ler, fabrika yapıları gibi portföylerde döviz bazlı kiralama ve satışlar daha yaygın kullanılıyor” dedi.  

Franchisee Veren İşletmeler İçinde Düzenleme Var

Altın Emlak olarak döviz bazlı franchisee ve ödenti almadıklarını, TL'yi korumak için mücadele ettiklerini dile getiren Özelmacıklı “Resmi gazeteye göre hizmet sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak. Buna göre franchisee bedeli ve aylık ödentilerin de döviz bazlı alınamayacağı sonucu çıkıyor. Artık franchisor firmaları da buna ilişkin düzenlemeleri 30 gün içinde yapmalı” dedi.