Türkiye Varlık Fonu

Dev projelerin finansörü Türkiye Varlık Fonu resmen kuruldu!

Sektörden Haberler Zeynep Karabağ 10.11.2016
Türkiye'nin dev projelerine kaynak sağlayacak olan Türkiye Varlık Fonu, emtiaya dayalı araçlar ile gayrimenkul setifikalarının alım satımını yapacak
 

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Türkiye'de üçüncü havalimanından Kanal İstanbul'a kadar tüm mega projelerin önündeki finansman sorununu ortadan kaldıracak. Türkiye Varlık Fonu sayesinde, Kanal İstanbul, İstanbul'a üçüncü havalimanı, 3 katlı büyük İstanbul tüneli, hızlı tren, nükleer santral gibi büyük boyutlu projelerin finansmana erişimi kolaylaşacak. Binlerce kişiye yeni iş kapısı açacak mega projelere kaynak temini için fon, yurtiçi ve yurt dışı piyasalardan borçlanacak.

KIYMETE DAYALI İHRAÇLAR

Bunun için fon, emtialara dayalı sermaye piyasası araçları, kira ve gayrimenkul sertifikalarının alım-satımını yapacak. Altyapı yatırımlarının yanı sıra, petrol, doğalgaz, yenilenebilir enerji gibi projelerin de hız kazanmasını sağlayacak fon, ayrıca savunma, havacılık, yazılım, ilaç gibi alanlarda faaliyet gösteren yerli şirketlerin önünü açacak. Şirketlerin, sermaye ve proje bazında desteklemesiyle Türkiye bu alanlarda küresel bir güç haline gelecek. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'nin yapısına ve işleyişine ilişkin esasları belirleyen Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, şirket, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla faaliyetleri çerçevesinde iş birlikleri gerçekleştirebilecek. Şirket, piyasalarda güveni artıcı adımlar atma hedefiyle, yerli ve yabancı şirketlerin paylarının, Türkiye'de ve yurt dışında kurulan ihraççılara ait payların ve borçlanma araçlarının kıymetli madenler ve emtiaya dayalı ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının, fon katılma paylarının, türev araçlarının, kira sertifikalarının, gayrimenkul sertifikalarının, özel tasarlanmış yabancı yatırım araçlarının ve diğer araçların alım satımını yapabilecek.

YATIRIM KOMİTESİ OLACAK

Şirket, faaliyetlerini yürütürken kurduğu ve yönettiği fonların çıkarlarını objektif iyi niyet, özen ve basiret ilkelerini esas alacak. Şirket ve fonlar için gerekli birimler, yönetim kurulu kararı ile oluşturulacak. TVF kapsamında kurulacak her bir alt fon için yatırım komitesi oluşturulacak. Yatırım komitelerinde en az bir yönetim kurulu üyesi, genel müdür ile bir portföy yöneticisi yer alacak. Bunların dışında şirket içinden veya dışından ilgili alt fonun yatırım stratejisine uygun kişiler de yatırım komitelerinde görevlendirilebilecek.

ÖZELLEŞTİRME'DEN GELİR

TVF'nin kaynakları, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve TVF'ye devrine karar verilen varlıklarla Özelleştirme Fonundan TVF'ye aktarılmasına karar verilen nakit fazlasından oluşan kaynaklar arasında kamu kurumlarının tasarrufundaki ihtiyaç fazlası gelir, kaynak ve varlıklardan oluşacak. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı sermaye ve para piyasalarından sağlanan finansman ve kaynaklarla bunların dışında diğer yöntemlerle sağlanan finansmanlar da kaynaklar arasında yer alacak. TVF, her türlü yurt içi ve yurt dışı sermaye ve para piyasalarından ilgili mevzuat kapsamında yer alan izin ve onaylar aranmaksızın finansman ve kaynak sağlayabilecek.

FONLARDAN TVF'YE KAYNAK

Şirketin ana gelir kaynakları, şirket sermayesinin değerlendirilmesinden kaynaklı gelirler, fon ve portföylerden tahsil edilen ücretler, şirketin diğer faaliyetleri çerçevesinde elde edilen gelirler ve diğer gelirlerden oluşacak. Şirket ve bağlı şirketleri ile TVF ve bu fon bünyesinde kurulacak alt fonları kapsayan 3 yıllık stratejik yatırım planı, yönetim kurulu tarafından hazırlanacak ve Bakanlar Kuruluna sunulacak. Şirket, kendisine ve TVF'ye ait yıllık faaliyet raporlarını internet sitesinde ilan edecek. Söz konusu raporların içeriği yönetim kurulu tarafından belirlenecek.

25 YILDA 25 MİLYAR DOLAR

İstanbul'a 3'üncü havalimanı projesi 12 milyar dolar yatırımla gerçekleşecek. Yılda 90 milyon yolcu kapasiteli ilk fazı 2018'de açılacak havalimanında, toplam kapasite 150 milyona ulaşacak. Devletin kasasına 25 yılda 25 milyar dolar kazandıracak proje, binlerce kişiye iş kapısı da açacak.  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Varlık Fonu ise mega projelerin hız kazanması ve kaynak sorununun ortadan kaldırılmasında etkili olacak. Fon'un merkezi ise İstanbul'da bulunacak.

DEVLETLERİN YATIRIMINA İŞTİRAK

Para piyasası işlemlerini, gayrimenkul ve buna dayalı haklarla gayrimaddi hakların değerlendirilmesini gerçekleştirebilecek olan şirket, proje geliştirme, dış proje kredisi sağlama ve diğer yöntemlerle kaynak temini işlemleriyle her türlü ticari ve finansal faaliyetleri yapabilecek. Şirket, ulusal yatırımlarla uluslararası alanlarda diğer devletler veya yabancı şirketlerce yapılacak yatırımlara iştirak edebilecek. Bu faaliyetler şirket veya iştirakleri tarafından Türkiye Varlık Fonu (TVF) veya TVF'ye bağlı alt fonlar aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Ana merkezi İstanbul olacak şirket, yönetim kurulu kararı ile yurt içi ve yurt dışında şube, temsilcilik, irtibat büroları kurabilecek, acentelikler tesis edebilecek.

Türkiye Varlık Fonu dev projelerin finansörü