binalarda yeni yönetmelik

Binalarda yeni yönetmenlik yürürlüğe girdi

Sektörden Haberler 06.05.2019 10:31

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilcisi Hasan Kuru, yeni bina deprem yönetmeliğini değerlendirdi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilcisi Hasan Kuru, Türkiye aktif tektonik kuşak üzerinde yer aldığını belirterek, her an büyük bir depremle karşılaşma riski yüksek olduğunu söyledi. 

Yeni bina deprem yönetmenliğinin önemine değinen Kuru, doğal afet yönünden ülkemizin tek risk kaynağı depremlerin olmadığını belirterek, ülke genelin de bina deprem yönetmeliklerinin günümüz mühendislik, bilim ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilenmesi ve geliştirilmesi amacıyla bu kapsamda 01 Ocak 2019 tarihinde bina deprem yönetmeliği yürürlüğe girdiğini belirtti. 

Yapılan araştırmalar neticesinde Türkiye deprem haritasına bakıldığında, bulunduğumuz yer Aydın ilini de kapsayan Büyük Menderes Havzasının birinci derecede riskli deprem bölgesi olduğunu ifade eden Kuru, yeni bina deprem yönetmenliğine uygun yapıların inşa edilmesinin öncelikli güvenlik açısından önem arz ettiğini ifade etti.