zorunlu Bina Tamamlama Sigortası

Bina tamamlama sigortası, konutta güven verecek!

Sektörden Haberler Emine Pile 28.04.2015
Konut projesi yapan bazı firmaların mali sıkıntıya düşerek binlerce ev alacak vatandaşı mağdur etmesi dönemi Bina Tamamlama Sigortası ile sona eriyor.
Gayrimenkul sektörünü yakından ilgilendiren ve konut alış sürecine olumlu yansıyacak olan zorunlu bina tamamlama sigortası 11 Mart'ta yürürlüğe girdi.

Geçtiğimiz yıllarda mali sıkıntıya düşerek, iflas eden inşaat şirketleri nedeniyle binlerce kişinin zor duruma düşmesinin ardından, 2013 yılının sonunda uygulamaya giren yeni Tüketici Kanunu'na, ön ödemeli konut satışları için bina tamamlama sigortası adı altında zorunlu sigorta maddesi eklenmişti. Hazine'nin genel şartları belirlemesinden sonra bina tamamlama sigortası 11 Mart'ta yürürlüğe girdi. Tüketici Kanunu gereğince artık büyüklüğü bakanlık tarafından belirlenecek konut projeleri için sigorta yapılması gerekiyor. 

Konut alış sürecine olumlu yansıyacak!

Özser Group Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı H.Necmi Üze, Mart ayında yürürlüğe giren zorunlu Bina tamamlama sigortasının gerek sigorta sektörü gerekse gayrimenkul sektörü için olumlu yansımaları beraberinde getirebileceğini dile getirdi. Poliçenin doğru algılanıp uygulanmasının önemine vurgu yapan Üze, ilgili sigortanın tüketicilerin konut alış sürecine de olumlu yansıyacağını ifade etti. 

Bina tamamlama sigortasının, 30 dairenin üstündeki konut projeleri için zorunlu olacağını aktaran Üze, 30 daire altındaki projelerde de talep edildiği takdirde söz konusu sigortanın yaptırılabileceğini söyledi.

Sigorta şirketleri denetimi sağlayacak!

Özser Group Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı H.Necmi Üze, sigorta şirketlerinin, sigorta yapacağı inşaat şirketinin mali yapısını, geçmiş tecrübelerini detaylı inceleyerek, poliçe düzenleyeceğini, sigortacının inşaat şirketini riskli görmesi, projeyi bitiremeyeceğine karar vermesi halinde sigorta yapmayacaklarını ya da ek teminatlar isteyebileceklerini belirtti. Üze, aynı şekilde inşaat süresi içinde şirketin, sigortacıya karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi ya da mali yapısını bozacak girişimler içinde bulunması halinde sigorta şirketinin sözleşmeyi sona erdirebileceğini söyledi. 

Özser Group Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı H.Necmi Üze, sigorta şirketlerinin titizlikle yürüteceği bu süreçte elde edilen verilerin Bakanlık ile paylaşılacağını, böylece riskin en aza inmesi ve tüketicinin mağdur olmaması için inşaatın, başlamasından bitimine kadar geçen süre içinde sigorta şirketlerinin denetimi elinde bulundurmuş olacağını dile getirdi. Yine poliçe kapsamında sigortanın primlerinin, inşaattaki konut sayısına, projenin süresine ve bedeline göre sigorta şirketleri tarafından serbestçe belirlenmesinin ve satıcının, konutun tamamlanarak tüketiciye teslim edildiğini derhal sigortacıya bildirmekle yükümlü olmasının da sigorta şirketlerinin kontrol gücünü artıracağını sözlerine ekledi.

zorunlu Bina Tamamlama Sigortası