batışehir, dumankaya miks

Batışehir ve Dumankaya Miks'in kısmi geçici kabulü onaylandı!

Sektörden Haberler 01.10.2015 11:04

Emlak Konut GYO, Batışehir ve Dumankaya Miks projelerinin Kısmi Geçici Kabul Tutanağı'nın onaylandığını KAP'a bildirdi.

Dumankaya Miks için 800 ada, 11 parselde bulunan B1, B2 ve C bloklara ait inşaat işleri ile 800 ada 11 parselde bulunan A, B ve B3 bloklara ait inşaat işlerinin kısmi geçici kabulü 29 Eylül 2015'te onaylandı.

Batışehir için 1562 ada 11 parselde bulunan K bloklar ile bu bloklara ait altyapı ve çevre düzenleme işlerinin kısmi geçici kabulü 30 Eylül 2015'te onaylandı. 

Kısmi Geçici Kabul Tutanağı ne demek?

Bir projenin ihale dökümanında belirtilen şartların yerine getirildiği ve ortaya çıkan taşınmazın müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi geçici kabul yapılabilir. Kısmi geçici kabul işin bütününün geçici kabulünün yapıldığını anlamına gelmez. 

Yüklenicinin yazılı müracaatı ve idarenin de uygun görüşü olmak kaydıyla, kısmi geçici kabulü yapılmış kısımların, sözleşmede belirtilen teminat süresi dikkate alınarak işin bütününün kesin kabulünün yapılmış anlamına gelmemek şartıyla, kısmi kesin kabul yapılabilir. Kısmi kesin kabul yapılan bölümler için bu Yönetmelik hükümleri aynen uygulanır.