Akıllı Şehirler
Haberler / Sektörden Haberler / Akıllı Şehirler Mimarisi için 'yapı yönetimi' kurulacak

Akıllı Şehirler Mimarisi için 'yapı yönetimi' kurulacak

Sektörden Haberler 14.01.2020 10:33

Akıllı Şehirler Eylem Planı kapsamında yapılacak akıllı konutlar için 'yapı yönetimi' oluşturulacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı Akıllı Şehirler Eylem Planı kapsamında yapı güvenliğinden acil duruma, enerji ve atık yönetiminden havalandırma sistemine kadar birçok uygulamanın yer alacağı akıllı konutlar için 'yapı yönetimi' kurulacak.

Akıllı Şehir Mimarisi oluşturularak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ve diğer kuruluşların sahip olduğu akıllı şehre yönelik bilgi ve birikim paydaşlara sunulacak. Böylece Akıllı Şehir Projesi kapsamındaki ihtiyaçlar karşılanacak. Hayata geçirilecek eylem planıyla çevrenin korunması ve ekonomi kaynaklarının verimli kullanılması hedefleniyor. Yerli teknolojinin kullanılacağı projede, yapılarda enerji verimliliğini sağlayacak adımlar atılacak. Acil durum ve erken uyarı sistemleri ile olağan dışı durumlarda en hızlı müdahalenin yapılmasıyla, afet durumlarında kayıplar azaltılacak. Uzaktan güvenlik kontrol sistemleri, afet hayat odaları ile sığınaklar, mobil sensörler gibi uygulamalar devreye sokulacak.

ENERJİ TÜKETİMİ AZALTILACAK

Proje kapsamında yapılacak konutlarda yenilenebilir enerji ve akıllı aydınlatma sistemleri kullanılarak, çevre dostu yeşil binaların sayısı artırılacak. Yapılarda uygun havalandırma sisteminin kullanılmasıyla, sıcaklık düzeyi otomatik ayarlanacak. Böylece bina için hava kalitesi artacak ve enerji tüketimi azalacak. Entegre Atık Sistemi, Atık Altyapısı, Gri Su ve Mor Şebeke sistemlerinin kullanımının genişletilmesiyle birlikte atıkların yerinde ayrıştırılması sağlanacak. Mevcut binalara deprem risk gruplaması yapılarak iyileştirilecek. Sel ve taşkınlardan en az etkilenmek için taşkın varilleri, yeşil çatı, geçirimli beton çözümleri yapılacak.

Sabah