3. köprü bağlantı yolları

3. köprü bağlantı yollarının iptali ardından ne yapılacak?

Sektörden Haberler Zeynep Karabağ 17.06.2015
3. köprü Boğaz Geçiş Güzergâhı mahkeme kararına ilişkin basın toplantısı gerçekleştiriliyor.
TMMOB Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odasının birlikte açtığı davada, 8. İdare Mahkemesi "Kuzey Marmara Beykoz Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Geçişi ile Sarıyer İlçesi Rumelifeneri Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Geçişlerine İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği`nin iptaline karar verdi.
 
İlgili Odalarca duyurulan ve iddia edildiği gibi "bağlantı yollarını" değil, tam olarak 3. Köprü güzergahını içeren plan değişikliğinin iptaline ilişkin karar hakkında bilgi vermek, soruları yanıtlamak ve 3. Köprü projesinin durdurulmasına ilişkin eylem planını açıklamak üzere 18 Haziran 2015 Perşembe günü, saat 14:00'de TMMOB Şehir Plancıları Odası basın toplantısı düzenliyor.
  
Tarih: 18 Haziran 2015/Perşembe
Toplantı Saati: 14.00
Toplantı Yeri: Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
Cihannüma Mah. Akdoğan Sok. Başar Apt. No:30 Daire:6-7 Beşiktaş / İSTANBUL 

3. köprü bağlantı yolları