ağaoğlu maslak 1453

Sarıyer’deki gecekondu bölgesinde imar planı değişikliği!

Konut Projeleri 05.12.2018 16:14

İstanbul’un Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi’ndeki Gecekondu Önleme Bölgesi’nin imar planı değişikliği ve uygulama imar planı askıya çıktı.

2014'te imar planının iptal edildiği Ağaoğlu Maslak 1453 projesi için imar planları hazırlanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde askıya çıkarıldı.

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Ayazağa Mahallesi, gecekondu önleme bölgesi 1/100.000 ölçekli istanbul çevre düzeni planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı askıya çıkarıldı. 

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 4 Aralık 2018 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.